Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

​Studiet legges til rette slik at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til å utøve målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemning.
Kurskode
FHH54N
Deltid
Nettbasert


Studiet er utviklet for å møte det økende behovet for faglig kompetanse knyttet til arbeid med utviklingshemmede, spesielt i samlokaliserte boliger/ omsorgsboliger.

Organisering

 • Deltidsstudium over 2 år
 • Nettstudium med samlinger over 2 år
 • Studiet gir 60 fagskolepoeng
 • Studiested: Rud videregående skole 

Emneoversikt:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Utviklingshemming
 • Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
 • Organisering, system og ledelse
 • Fordypningsarbeid/ hovedprosjekt
 • Les hele studieplanen

Opptakskrav

 • Videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis.