Matteknikk

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Sentralt står produksjonsmetodene og forhold rundt disse, som f.eks. kvalitetsarbeid og HMS. 

Kurskode
FTK02D/N
Deltid
Nettbasert

 

En del av studiet er produktutvikling med vekt på produksjonskvalitet og produksjonshygiene. Studentene vil lære om trender og metoder for produktutviklingsarbeid, og de vil få kunnskap og innsikt i næringsmiddelprosesser. Det gjennomføres et hovedprosjekt i siste del av studiet.

Utdanningen passer spesielt godt til den som har gått restaurant- og matfag på VGS eller jobber i næringsmiddelindustrien, men som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Utdanningen tilbys på deltid og strekker seg over tre år. Den kan også gjennomføres som nettbasert studium, da er varigheten fire år.

Arbeidsformer

Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratorium. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som skolen samarbeider med.

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan studentene få arbeid i ulike laboratorier, som produktutviklere i næringsmiddelindustrien, arbeid innen HMS og kvalitetssystem, arbeid innen salg av næringsmiddelutstyr m.m.