Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Ål og Hvam videregående skoler tilbyr grønn fagskoleutdanning med basis i landbrukets og bygdas ressurser. Dette studiet gir deg spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer.

Kurskode
FPS04N
Deltid
Nettbasert

Studentene vil etter endt utdanning ha spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer. De vil ha i tillegg ha  kunnskap om å lede små og mellomstore bedrifter, samt innen salg og markedsføring. Bestått studium gir tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap».

Opptakskrav 

Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet eller
5 års relevant yrkespraksis og/eller skolegang. 

Deltid

Utdanningen strekker seg over to år med 10 samlinger pr. år.

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert, med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg.   Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). 
Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedriftsbesøk, gjesteforelesninger  og i ordinær undervisning. 

Studiets innhold

Studiet består av 4 emner;

  • Driftsledelse og økonomi.
  • Fra idé til bedrift.
  • Produksjon og salg av natur- og kulturbaserte tjenester og produkter.
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave.

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.hvam.vgs.no 

Utdanningssteder

Ål videregående skole, avdeling Lien i Buskerud og Hvam videregående skole i Akerhus i samarbeid med Mære landbruksskole i Steinkjer kommune.

Studiet retter seg mot

  • Næringsdrivende/kommende næringsdrivende som ønsker høyere yrkesutdanning i entreprenørskap. 
  • Rådgivere innenfor natur- og kulturbasert næringsutvikling.
  • Fagarbeidere.