Oppvekst

Er du interessert i barn og unge, har du innlevelsesevne og kan samarbeide med andre? Ønsker du deg en meningsfylt jobb hvor du må bruke hele deg? Da kan oppvekstfag være noe for deg!

Kurskode
FHO01
Deltid

Studiet tilbyr økt kompetanse i å legge til rette for barnehagebarn med særskilte behov. De som arbeider i barnehage, får via dette studiet innsikt i hvordan tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHO51D
Deltid

Yrkesutøvere med fagskole i flerkulturell kompetanse og forståelse skal ha fått innsikt i Lover og styringsdokumenter som kan ha innvirkning på det flerkulturelle arbeidet. Etter endt studie skal studenten ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar og anerkjenner ulik språklig, religiøs og kulturelle identitet. Kandidaten skal kunne bygge relasjoner med kollegaer, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere gjennom kunnskaps og erfaringsdeling for å skape er godt miljø.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHO50D
Deltid

Studiet gir grunn­leggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren, dessuten for utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0­–18 år. Studentene vil også få kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og som fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Studiet vektlegger også tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
Ikke satt
Deltid
Yrkesutøvere med fagskole i språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse skal kunne tilrettelegge for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse for barn i alderen 0-6 år. Etter endt studie skal kandidaten ha kompetanse i å planlegge, organisere, tilrettelegge og vurdere tiltak i barnehagen når det gjelder arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.
Disse skolene tilbyr studiet: