Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt ­servicenivå er derfor sterkt.

Norsk Reiselivsfagskole tilbyr en utdanning med stor vekt på praksis. Her vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen.

Studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse nye utfordringene.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen hotell og restaurantfag eller generell studiekompetanse. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 11 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3,) tre grunnleggende fagemner (4–6) og fem fordypningsemner (7–11).

1. Kommunikasjon, formidling og språk  
2. Opplevelsesøkonomi
3. Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM)
4. Merkevarebygging og Salg
5. Entreprenørskap/innovasjon/Konseptutvikling
6. Vertskap
7. Landbruk, mat og miljø
8. Sti, løype og landskap
9. Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling
10. Reiseliv i et globalt perspektiv
11. Hovedprosjekt

I studiets emner er det også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å lede en opplevelsesorientert reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse. I tillegg vil du lære om regulering av tilgangen til vår verdifulle natur og kulturarv, slik at vi også ivaretar våre natur- og kulturverdier på en bærekraftig måte.