Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat

Studiet skal bidra til å fremme landets selvstendige produksjon av mat. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag. Utdanningen tilbys i samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve.

Kurskode
FPS05N
Nettbasert

 

Målet med sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat er å bidra til å fremme landets selvstendige produksjon av mat.

Matproduksjonen i Norge skal økes med 20%, og gjennom mer lokal foredling og god bedriftsutvikling skal lønnsomheten øke i landbruksnæringen og distriktene. Agroteknikere i sauehold og lokal foredling vil heve nivået hos yrkesutøvere og rådgivere innen landbruksnæring og mangesysleri.

Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag.

Studiets innhold

Emne 1: Driftsledelse og økonomi
Emne 2: Sauehold
Emne 3: Lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat
Emne 4: Fordypning i egen eller andres bedriftsidé

Hvorfor landbruksfaglig fagskoleutdanning? 

Samfunnet er i stadig endring. Fagskoleutdanning i landbruksfag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som deltar aktivt i planlegging, organisering og iverksetting av tiltak i samarbeid med offentlige myndigheter og private næringsorganisasjoner. Utdanningen vil gi flere meningsfylte arbeidsoppgaver, og studentene vil oppleve større mestring i sitt arbeid.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra utdanningsprogram naturbruk ved  videregående skole
  • Realkompetanse med minst 5 års relevant yrkespraksis eller skolegang
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Se fullstendige opplysninger om opptakskrav i studieplanen på skolens hjemmesider.

Deltid

Utdanningen strekker seg over to år med avtalte samlinger gjennom skoleåret.

Arbeidsformer

Utdanningen benytter forelesninger, dialogpreget undervisning, befaringer, praktiske øvelser, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, refleksjon over eget arbeid og selvstudium og ulike former for arbeid i grupper. 

Utdanningssted

Nome videregående skole, avdeling Søve, Ulefoss i Telemark

 

Jobbmuligheter

 

Studiet kvalifiserer for næringsutøvelse, rådgivning for andre og nytenkning innen naturbruk og mangesysleri. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).