Språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Yrkesutøvere med fagskole i språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse skal kunne tilrettelegge for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse for barn i alderen 0-6 år. Etter endt studie skal kandidaten ha kompetanse i å planlegge, organisere, tilrettelegge og vurdere tiltak i barnehagen når det gjelder arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.
Kurskode
Ikke satt
Deltid

Dette studiet er en videreutdanning for fagarbeidere i oppvekstsektoren. Oppstart høsten 2017 forutsatt Nokut-godkjenning.

Både i barnehageloven og i rammeplanen for barnehagens innhold er arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse beskrevet som en viktig oppgave for barnehagene.
Studiet Språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er en fordypning innen oppvekstfagene.

Målsetting

Målet er at yrkesutøveren etter studiet:

  • kan tilrettelegge for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse for barn i alderen 0-6 år.
  • har kompetanse i å planlegge, organisere, tilrettelegge og vurdere tiltak i barnehagen når det gjelder arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.
  • ser nytten av samarbeid med foresatte, kollegaer og andre ressurspersoner i arbeidet med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Organisering

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år.
  • Undervisning en dag i uken.
  • Utudiet 60 fagskolepoeng.

Studiested

Rud videregående skole.

Les mer om hvordan du søker her - eller gå direkte til søknadsportalen VIGO.

Oppstart høsten 2017, forutsatt Nokut-godkjenning.