Teknikk og industriell produksjon

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.

Kurskode
FTT01N
Nettbasert

Utdanningen i bilteknikk gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige bil- og verksted­tekniske fag samt administrative og mekaniske fag. I samferdselssektoren settes det strenge krav til teknisk standard på kjøretøyene, noe som gir økt behov for riktig vedlikehold.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTT50/H
Heltid

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Materialene brukes stadig mer i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter, bygg- og anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTT51N
Nettbasert

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere har dominert, særlig i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritid, bygg- og anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FTT04H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Maskinteknikk gir studentene gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske, mekaniske og administrative fag. Denne kompetansen bidrar til dyktige medarbeidere på alle nivåer i en bedrift, og utdanningen kvalifiserer til jobb som mellomleder.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Deltid
Nettbasert
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen i Østfold
Heltid
Deltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTT05H/N
Heltid
Nettbasert

Utdanningen gir teoretisk og praktisk kompetanse i tekniske og administrative fag. Studentene skal bli i stand til å arbeide på alle nivåer i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Kurskode
FTT06H/N
Heltid
Nettbasert

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer. Utdanningen møter industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert