Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift - har som formål å kvalitetssikre opplæring i bedrift, gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring.
Kurskode
Kurskode FHH06D/N
Deltid
Nettbasert

Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlingene innenfor alle fagretninger. Videre at kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring styrkes og at status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger heves.

Organisering av studiet

 • Studiested: Bjørkelangen videregående skole og Kuben yrkesarena, Økern, Oslo.
 • Studiet gjennomføres på deltid over ett skoleår.
 • Det er til sammen fire samlinger á tre dager i løpet av studiet (totalt 12 undervisningsdager). Samlingene gjennomføres på torsdager, fredager og lørdager.
 • Det gjennomføres to samlinger om høsten og to om våren.
 • Mellom samlingene gjennomføres ukentlig nettbasert veiledning på nett.
 • Nøyaktige datoer for samlingene 2017-2018 kommer i løpet av våren.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Emneoversikt

Emne 1 – Veileders rolle og oppgaver
Emne 2 - Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
Emne 3 - Veiledning i praksis
Emne 4 - Faglig fordypning

 Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole.
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Ved gjennomført fagskoleutdanning i veiledning skal studenten bl.a. kunne:

 • Grunnleggende veiledningsteori
 • Anvende pedagogiske virkemidler i veiledningen
 • Ha en økt bevissthet om og vurdering av egen rolle som veileder
 • Være klar over hvordan roller, gruppeprosesser og samarbeid påvirker veiledningen
 • Vise evne til etisk refleksjon i forhold til egne holdninger og handlinger i veiledningssituasjoner
 • Gi målrettet veiledning til bruker, pårørende, elever og medarbeidere