Verkstedsledelse

Verkstedsledelse gir deg kompetanse til jobber som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet gir deg også større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling. Du får også teorien du trenger for å få mesterbrev.
Kurskode
FAL02D
Nettbasert


Dette ettårige deltidsstudiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger på Rud vgs i Bærum. Du kan derfor gjennomføre studiet mens du er i jobb, forutsatt at du får fri fra jobb fire torsdager og fredager i løpet av året. Verkstedledelse gir deg en praktisk orientert lederutdanning som gir deg en mer utfordrende jobb og tilfører bedriften din nyttig kompetanse både innen økonomi/administrasjon og personalledelse.

Opptakskrav

Fagbrev innenfor ett av fagene i kjøretøygruppen og minst fem års praksis innen fagområdet kreves. Søkere kan også tas inn på grunnlag av realkompetansevurdering.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av fire hovedemner:

1.    Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT 
2.    Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling
3.    Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 
4.    Lovkunnskap og systematisk arbeid med HMS 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet tilsvarer et halvt års heltids studium, 30 fagskolepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger i bilbransjen.