Verkstedsledelse

Dette er et tilbud om etter- og videreutdanning av fagarbeidere og ledere i bilbransjen. Studiet passer for deg som ønsker en lederkarriere i bilbransjen.
Kurskode
FAL02D
Nettbasert

Verkstedsledelse gir deg kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. I tillegg gir utdanningen større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling.

Verkstedledelse gir etter- og videreutdanning innen de merkantile fagene og kvalifiserer sammen med fagutdanning og yrkespraksis til Mesterbrev. Bilbedriftene kan derved bli Mesterbedrift. Les mer på Mesterbrevnemndas hjemmeside.

Organisering av studiet:

  • Studiet gjennomføres på deltid med en varighet på et skoleår, og gir 30 fagskolepoeng (tilsvarer et halvt år på full tid).
  • Studiet er nettbasert. I tillegg består studiet av 12 fagsamlinger på studiestedet Rud Videregående skole. 
  • Utdanningsformen innebærer at du kan være i tilnærmet fullt arbeid samtidig som du tar utdanning.

Emneoversikt/moduler:

  • Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT - Excel og PowerPoint. 
  • Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling.
  • Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 
  • Lovkunnskap, systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 

Opptakskrav:

Fagbrev innenfor et av fagene i kjøretøygruppen.

Studiested: Rud Videregående skole. 

Kursavgift: Kr. 5.000,- Kursavgiften kan deles i to, og den vil bli fakturert den enkelte.

Skolemateriell: Ca. kr. 2.000,-.

PC og litteraturliste: Studenten må ha egen bærbar pc, og litteraturliste blir utdelt ved skolestart

Overnatting: Har du behov for overnatting under fellessamlingene, kontakt skolen som kan gi informasjon om overnattingssteder.