Bransjeprogrammene til Fagskolene

Regjeringens kompetansereform Lære hele livet startet med en satsning på fleksible bransjeprogram som kan kombineres med jobb og som svarer til bedriftenes konkrete kompetansebehov. I 2020 vil Fagskolene på Østlandet rulle ut piloter med korte modulbaserte utdanninger som er enda mer fleksible enn vanlige fagskoleutdanninger.
Studere

Fleksible og yrkesrettede bransjeprogram

Bransjeprogrammene er fleksible og yrkesrettede utdanninger skreddersydd til bransjene som kan kombineres med jobb. De er enda mer fleksible enn vanlig fagskoleutdanning da de er korte modulbaserte utdanninger, slik at man kan ta en modul av gangen og bygge på flere om man ønsker.

Bransjeprogrammene utvikles av Fagskolene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet. Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og 41 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Fagskolene har i løpet av et år utviklet bransjeprogram for en rekke bransjer. På nettsiden til Utdanning finner man total oversikt over alle bransjeprogrammene, se oversikten

Fagskolene på Østlandet tilbyr en rekke bransjeprogram. Oversikten finner du på den enkelte skoles nettside og Utdanning.

Fakta om regjeringens kompetansereform Lære hele livet

  • I budsjettet for 2019 er det satt av 130 millioner kroner til arbeidet som skal sikre at flere står i jobb lenger. Dette kommer i tillegg til eksisterende ordninger som f.eks. etter- og videreutdanning for lærere.
  • I tillegg til totalt 30 millioner kroner til bransjeprogram, skal 37 millioner kroner gå til utviklingen av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i år.
  • Regjeringen vil satse 36,3 millioner kroner på at flere skal få delta i forsøk med moduler på grunnskolenivå og i fag- og yrkesopplæringen. Da får flere bedre muligheter til å bygge opp et fagbrev og gjøre det enklere å kombinere opplæringen med arbeid.
  • I 2018 oppga 37 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer. Til tross for økte omstillingsbehov, er deltakelsen i videreutdanning lavere i dag enn for ti år siden ifølge SSBs lærevilkårsmonitor.

Les mer på Regjeringens hjemmesider