Fagskolen Vestfold og Telemark

Viktig melding til deg som søker studieplass!
Har du tenkt å søke på studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark anbefaler vi at du unngår å utsette til siste frist 15. april i tilfelle du blir utsatt for sykdom. Dersom du blir utsatt for Korona-viruset og blir forhindret i å registrere søknaden din på Samordna Opptak må dette dokumenteres slik at søknaden kan bli vurdert for en registrering etter søknadsfrist.

Fagskolen Vestfold og Telemark ble slått sammen til en skole fra 2020. Skolen har studiesteder i Horten og Porsgrunn.

Fagskolen Vestfold og Telemark

Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov.

Studiested Horten

Vi er lokalisert ved Campus Bakkenteigen, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 40-50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.

Studiested Porsgrunn

Vi ligger på Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene har sitt eget «Green Industry cluster», som bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen. Vi er samarbeidspartner og kompetanseleverandører til industrien. Dette har vi vært helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner.

Her kan du gå direkte til vår egen hjemmeside