Fagskolen Vestfold og Telemark

Vi tilbyr gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelsesfag, helsefag, elektro, teknologifag, maritime fag og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Skolen har to studiesteder - Horten og Porsgrunn

Hos oss finner du fremtidsrettede fagutdanninger med røtter tilbake til noen av landets eldste utdanningsinstitusjoner innen teknologi og industri. Vi tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innen helsefag, elektrofag, teknologifag, maritime fag og bygg- og anleggsfag. De elektrorelaterte utdanningene utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med arbeidsliv, bransjeorganisasjoner, helsetjenesten og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov.


Fagskoleutdanningene våre i Horten er blant de mest høyteknologisk orienterte. Vi har et av landets fremste tilbud for deg som skal studere helsefag, elektrofag eller maritime fag. Her finner du opprinnelsen til områdets
unike elektronikkindustri og får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter, som har sitt opphav i det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 50 elektroniske selskaper i dette området for
nesten 50 % av norsk verdiskapning innen elektronikk.
 

Grenlandsregionen i Telemark er i dag Norges største industriregion og Fagskolen Vestfold og Telemark har helt fra starten av vært en en samarbeidspartner og leverandører til industrien. Bedriftene har sitt eget «Green Industry cluster», som bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i bedrifter i denne regionen. Fagskoleutdanningene våre i Porsgrunn omfatter helsefag, elektrofag, teknologi og bygg- og anleggsfag.
 

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr bransjeprogram innen flere kategorier. Bransjeprogrammene er enda mer fleksible enn vanlig fagskoleutdanning da de er korte modulbaserte utdanninger, slik at man kan ta en modul av gangen og bygge på flere om man ønsker.

Her kan du gå direkte til vår egen hjemmeside