Nyheter

Artikler

NHOs konferanse hadde tittelen "Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere". Foto: Lars-Ludvig Røed
«Innovative lærlinger – innovative fagarbeidere»
Oppmerksomheten rundt fagarbeidernes betydning for innovasjon i bedriftene skal økes. Nå foreslår NHO økt satsing på undervisning og støtteordninger som skal fremme innovasjon «på gølvet».