Nyheter

Artikler

Hver fjerde Oslo-elev, vel 1500 unge, ønsker å ta fatt på undervisning i yrkesfag. Og "alle" vil til Kuben. Fotot: Terje Heiestad.
Oslo har ikke vært yrkesfagenes hovedstad, søkningen på videregående skole har ligget langt under landsgjennomsnittet. Men for annet år på rad øker nå søkertallet. Og «alle» vil på Kuben.

Artikler