Om Fagskolene på Østlandet

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer.
Om oss

Fagskolene på Østlandet

Fagskolene på Østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen, der Fagskolen Vestfold og Telemark, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo og Fagskolen i Viken har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply. 

Fagskolene er unike

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune.

  • Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og du vil legge grunnlaget for en spennende karriere.
  • For tekniske fordypninger gjennomfører studentene teorien til mesterbrevet.
  • Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag har du mulighet til å studere videre ved en høgskole.

Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. 

Tett kontakt med næringslivet

Alle skolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region. Helsefagutdanningene samarbeider med kommunene slik at de får dekket sine kompetansebehov.

Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innenfor de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kommuner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet.

Heltid, deltid eller nettstudier

Studier i tekniske fag:
Utdanningen har en varighet på to år ved heltidsstudier. De fleste skolene tilbyr også deltids- og nettbaserte studier, da med lengre studietid.

Studier i helse- og oppvekstfag:
Utdanningene er ettårig, men de strekker seg over to år som deltidsstudium, normalt med to studiedager pr. uke på skolen. Det er også ti ukers praksis innlagt i studiet.

Generelt:
Ta kontakt med den enkelte skole for å få informasjon om deres opplegg.