Hjem

 • 40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dette kan DU gjøre noe med!
  Framtiden handler om økt kompetanse!
  Vi lever i kunnskapssamfunnet. Vi er omgitt av avansert teknologi, men den er avhengig av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den. Framtiden handler om økt kompetanse. Aldri har fagkunnskap vært mer etterspurt.
 • «Industriell digitalisering» heter det nye studiet ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg. Studiet vil inneholde ulike fordypningsemner som autonome systemer og tingenes internett. Foto: AdobeStock.
  Industriell digitalisering:
  «World class» sier de fagansvarlige entusiastisk. Og snakker om det nye studietilbudet på Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg.
 • Fagskolen Innlandet Andrea Hagen rus og psykisk helse
  Skitt au! Tenkte helsefagarbeider Andrea Hagen. Det verste jeg kan få er et nei. Så leverte hun søknad på stillingen som var utlyst til en høgskoleutdannet.

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.