4 skoler. 30 studiesteder. 150 utdanninger!

Slik søker du!

Søk samordnet innen 15. april 2024!

Du søker via Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler. På samordnaopptak.no og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

 

Sjekk ut vår digitale skole- og studiekatalog!

 

Skole og utdanningsoversikt 2024-2025

 

 Skole- og studieoversikt

 

Slik søker du!

Ny rapport: Skyhøyt behov for fagskoleutdannede!

Illustrasjon rapport
Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet
På oppdrag fra LO og NHO har Oslo Economics utredet kunnskaps- og kompetansebehovet som er nødvendig for at Norge skal lykkes med å bygge nye, grønne verdikjeder.
Les om rapporten

Høyskolen for yrkesfag

Coverillustrasjon_hfyYrkesfagene og fagskolene strekker seg videre: På den nye Høyskolen for yrkesfag (HØFY) møtes yrkespraksis og erfaring, forskning og utvikling. Perfekt for deg som vil bli leder eller en enda bedre fagarbeider.

Les om høyskolen for yrkesfag