Hjem

 • I skolesentret Krona i Kongsberg ble det markert skikkelig at Fagskolen Tinius Olsen har utdannet fagfolk i 50 år – altså siden 1968. Og ekstra stas var det at de benyttet jubileet til å signere
  Fagskolen Tinius Olsen 50 år!
  Det var en sprek 50-åring som 17. oktober kunne ønske rundt 200 gjester velkommen til fest. I skolesentret Krona i Kongsberg ble det markert skikkelig at Fagskolen Tinius Olsen har utdannet fagfolk i 50 år – altså siden 1968.
 • pexels-photo-127968
  Kronikk
  Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstsvilkårene til barn og unge i Norge, noe som igjen fører til økt og endret behov for kompetanse i oppvekstsektoren.
 • Med en snittscore på 4,5 av i alt fem oppnåelige kommer fagskolestudenter innen helse- og sosialfag høyt opp på listen over Norges mest fornøyde studenter. Foto: Terje Heiestad.
  Studiebarometeret
  Studentene på fagskolene er for første gang spurt om hvor tilfreds de er med utdanningen. Svarene viser store forskjeller. Mest fornøyde er studentene på helse- og sosialfag.
Mange lærere i den offentlige fagskolen deltok på fjorårets lærerkonferanse på Gjøvik. Fagskolen Innlandet inviterer nå til ny lærerkonferanse 15.-16. november. Foto: Håvard Lund.
Lærerkonferansen på Gjøvik 2018 – 15.-16. november

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.