Hjem

 • Vil du starte på videreutdanning? Du kan søke direkte til Fagskolen Innlandet på ledige studieplasser.

  Har du fagbrev eller praksis og ønsker videreutdanning? Fagskolen Innlandet har fortsatt noen ledige studieplasser.

 • fagskolen_vestfold_automasjon_fa2_arne-sundsdal
  Fagskolens plass i utdanningssystemet
  Fagskolene må framsnakkes, de må synliggjøres mer, men samtidig bevare sin egenart. Og studiene må få gradstitler, heter det i en ny masteroppgave.
 • NHOs konferanse hadde tittelen "Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere". Foto: Lars-Ludvig Røed
  «Innovative lærlinger – innovative fagarbeidere»
  Oppmerksomheten rundt fagarbeidernes betydning for innovasjon i bedriftene skal økes. Nå foreslår NHO økt satsing på undervisning og støtteordninger som skal fremme innovasjon «på gølvet».
«Industriell digitalisering» heter det nye studiet ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg. Studiet vil inneholde ulike fordypningsemner som autonome systemer og tingenes internett. Foto: AdobeStock.
Industriell digitalisering:
40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dette kan DU gjøre noe med!
Framtiden handler om økt kompetanse!

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.