4 skoler. 28 steder. 88 studier. Utallige muligheter.

Slik søker du!

Søk samordnet innen 15. april 2023!

Du søker via Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler. På samordnaopptak.no og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

 

Se vår digitale skole- og studiekatalog

 

Graphical user interface, chart, bubble chart

Description automatically generated

 Skole- og studieoversikt

 

Slik søker du!

Ny rapport: Skyhøyt behov for fagskoleutdannede!

Illustrasjon rapport
Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet
les om rapporten

Høyskolen for yrkesfag

Coverillustrasjon_hfyYrkesfagene og fagskolene strekker seg videre: På den nye Høyskolen for yrkesfag (HØFY) møtes yrkespraksis og erfaring, forskning og utvikling. Perfekt for deg som vil bli leder eller en enda bedre fagarbeider.

Les om høyskolen for yrkesfag