Hjem

 • Hver fjerde Oslo-elev, vel 1500 unge, ønsker å ta fatt på undervisning i yrkesfag. Og "alle" vil til Kuben. Fotot: Terje Heiestad.
  Oslo har ikke vært yrkesfagenes hovedstad, søkningen på videregående skole har ligget langt under landsgjennomsnittet. Men for annet år på rad øker nå søkertallet. Og «alle» vil på Kuben.
 • Fire av ti bedrifter i bygg- og anleggsnæringen sliter med å få tak i ansatte som har fag- og svennebrev, viser et konjunkturbarometer som BNL – Byggenæringens Landsforening har utarbeidet. Foto
  Fagarbeidernes betydning for innovasjon:
  Bygg- og anleggsnæringen roper etter fagfolk, bedriftene har for få med fag- og svennebrev. Samtidig tar NHO tak for å styrke yrkesopplæringen og vise fagarbeidernes betydning for innovasjon.
 • – Vi er skuffet over at regjeringen plasserer fagskolene sammen med barnehager, og ikke med annen høyere utdanning der vi hører hjemme. Det er et klart brudd med intensjonen i Stortingets vedtak o
  ONF – Foreningen for fagskolestudenter synes det er et sprik mellom løfter og resultater på fagskolesektoren. De forstår ikke hvorfor de ikke behandles som annen høyere utdanning.
«Industriell digitalisering» heter det nye studiet ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg. Studiet vil inneholde ulike fordypningsemner som autonome systemer og tingenes internett. Foto: AdobeStock.
Industriell digitalisering:
40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dette kan DU gjøre noe med!
Framtiden handler om økt kompetanse!

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.