Hjem

 • Det prisvinnende elektroteknikerstudiet er nettbasert, og studentene velges ut av bedriften de jobber i. Foto: Terje Heiestad
  Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler
  Fagskolen i Vestfold ble den aller første vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Skolen får prisen for sitt nye studium for elektromontører.
 • Creelman arbeider til daglig på Linnéuniversitetet i Kalmar i Sverige, der han er spesialist på «e-lärande».
  Lærerkonferanse på Gjøvik:
  Nettundervisning gjør ikke lærerne overflødige. Tvert imot; de er viktigere enn noen gang - hvis de klarer å skape engasjement. – Vi må se studentene i øynene og snakke direkte til dem. Vi trenger mer video, mer kontakt, påpeker e-læringsspesialisten Alastair Creelman.
 • Fagskolen Innlandet Helsefag Lena Jonsrud Iren Foseid Tverrfaglig miljøarbeid i rus og psykisk helse
  Det som begynte som et forsøk i en praksisperiode for to fagskolestudenter, er nå blitt en del av hverdagen for brukerne ved Åsnes kommunes avdeling for psykisk helse og rus ved Kjølarønningen.

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.