Hjem

 • Elkraft, Tinius Olsen
  NHOs kompetanseberometer 2018
  Fagskoleutdannede er sterkt ønsket i norske bedrifter. NHOs årlige «kompetansebarometer» viser at over halvparten av NHO-bedriftene vil rekruttere flere fra fagskolene.
 • Mange lærere i den offentlige fagskolen deltok på fjorårets lærerkonferanse på Gjøvik. Fagskolen Innlandet inviterer nå til ny lærerkonferanse 15.-16. november. Foto: Håvard Lund.
  Lærerkonferansen på Gjøvik 2018 – 15.-16. november
  Fagskolen Innlandet på Gjøvik ønsker velkommen til konferanse for lærere i offentlige fagskoler. Årets tema er: Digitalisering – næring og læring.
 • Rektor Gard Tekrø Rolid (til venstre) og Fagskolen Innlandet var vertskap for statsråd Jan Tore Sanner og Kunnskapsdepartementets Innspillskonferanse om kunnskapsreformen.
  «Lære hele livet»
  Regjeringen ønsker gode innspill til den nye kompetansereformen «Lære hele livet». Fagskolen Innlandet var valgt som arena da en rekke regionale aktører nylig drodlet idéer med kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Våre skoler

Om oss

Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning.