9 gode grunner for å søke fagskole

Studentene er blant landets mest fornøyde, og bedriftene tar imot dem med åpne armer. Argumentene for å bli med på fagskole-laget er mange.

1. Et yrkesrettet alternativ til høgskole

Fagskolenes nære tilknytning til yrkesfag og bedrifter gir en mer praktisk rettet undervisning enn på høyskole/universitet.

2. Heltid, deltid eller nettbaserte studier

På mange fagskolestudier kan du velge mellom heltids- deltids eller nettstudier slik at du kan tilpasse studiene til din hverdag og virkelighet. Mange fagretninger tilbyr nettstudier kombinert med samlinger, da kan det studeres hjemmefra og på fritiden.

3. Fagbrev eller fem års yrkeserfaring

Du kommer inn på studiene med fagbrev eller minst fem års relevant yrkeserfaring. Studentene som tas opp, har yrkesfaglig utdannelse/fagbrev/realkompetanse, og skolene videreutvikler disse fagkunnskapene

4. Studiene kombinerer teori og praksis

På fagskolen møter du lærere med yrkeserfaring og du får teoretisk påfyll som er basert på den erfaringen du allerede har fra arbeidslivet.

5. Kompetansen du får er etterspurt

Fagskolene samarbeider tett med lokale bedrifter, og fagplaner og undervisning er knyttet opp mot bedriftenes behov. Bedriftene vet at fagskolene leverer arbeidskraft med matnyttig kompetanse.

6. Studiene åpner nye muligheter

Fagskolestudier er en rask og effektiv måte å bli kvalifisert for mer ledende og bedre betalte stillinger, ofte i den bedriften du allerede jobber i. Du får oppdatert og utvidet kunnskap og blir i tillegg skikket til å være prosjektleder, fagansvarlig m.m. «Veldig inspirerende», lyder attesten fra mange studenter.

7. Fagskolene på Østlandet samarbeider

De seks offentlige fagskolene på Østlandet (Østfold, Vestfold, Oslo/Akershus, Telemark, Innlandet, Tinius Olsen) samarbeider tett om det faglige tilbudet. De samarbeider også om dette nettstedet www.fagskolene.no.

8. Vi samarbeider med arbeidslivet om prosjekter

Skolene har ofte konkrete prosjektoppgaver som er utarbeidet sammen med lokale bedrifter.

9. Studentene er blant landets mest fornøyde studenter

Etter noen år i yrkeslivet betyr fagskolen ny inspirasjon og faglig påfyll. Med variert yrkesbakgrunn og ulik alder lærer fagskolestudentene også mye av hverandre – attestene er mange om et studentmiljø som både er trivelig og nyttig.