Akkreditert for utvikling av helseutdanninger

Fagskolen i Østfold er tildelt akkreditering for fagområde helse av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Med dette er vi den første fylkeskommunale fagskolen i Norge som oppfyller kvalitetskravene for å bli tildelt denne godkjenningen.
Fra venstre, Ketil Solbakke, Josefine Daniels og Gry Ulvedalen
Fonøyd trio på Fagskolen i Østfold. Fra venstre, Rektor Ketil Solbakke, HMS leder Josefine Daniels og utdanningsleder for helse- og oppvekstfag Gry Ulvedalen.

 

Det er med stor glede vi mottok melding om at styret i NOKUT tildeler Fagskolen i Østfold akkreditering for fagområdet helse, sier rektor Ketil Solbakke. Dette har vært en langvarig prosess som vi har jobbet med i over to år. For oss som tilbyder av høyere yrkesfaglige utdanninger betyr det at vi nå kan utvikle og godkjenne våre egne utdanninger langt raskere enn tidligere. Dette gir oss muligheten til å kunne tilby utdanninger med det faglige innholdet yrkessektoren etterspør til enhver tid. Med økende krav og endringer av kompetansen til ansatte i helsevesenet vil dette styrke vår posisjon som fagskole, legger Solbakke til.

Utdanningsleder for helse- og oppvekstfag, Gry Ulvedalen kommenterer at dette har vært en lang og krevende prosess hvor studenter, ansatte og yrkesektoren også har vært involvert. Uten et godt samarbeid med helsesektoren i Østfold hadde vi ikke fått dette til. Kvalitet og HMS leder Josefine Daniels legger til at det har vært en utfordrende prosess, ikke minst fordi lover og regler har endret seg i perioden arbeidet med akkrediteringen har pågått. Det har også medført et betydelig arbeid og kvalitetsløft med vårt styringssystem. Den siste lovendringen 1. juli i år var spesielt gledelig, da den nå gir fagskolestudenter studiepoeng på lik linje med studenter ved universitet og høgskoler. 

Fagskolen i Østfold samarbeider i disse dager sammen med Sykehuset Østfold om to nye spesialutdanninger for helsefagarbeidere. De er også i dialog med kommunal sektor om flere spennende spesialutdanninger i tiden fremover. I dag tilbyr Fagskolen i Østfold syv spesialutdanninger innenfor helsefag.

Ved skolestart 2018 har Fagskolen i Østfold over 500 studenter og 40 ansatte. Vi ligger midt i smørøyet på Værste-området på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr 17 forskjellige høyere yrkesfaglige utdanningstilbud for fagarbeidere innenfor helse, oppvekt og tekniske fag.