Bedrift + fagskole = sant!

Samarbeid med lokale bedrifter er en bærebjelke for fagskolene. Det skaper undervisning som bedriftene etterspør og verdsetter. En spørrerunde i sentrale bedrifter på Østlandet viser at bedriftene setter pris fagskoleutdannet personell.
Bildelprodusenten Benteler på Raufoss er som flere andre lokale bedrifter rett og slett begeistret for fagskolene. Bare noen kilometer unna Bentelers produksjonslokaler ligger Fagskolen Innlandet. Fo
Bildelprodusenten Benteler på Raufoss er som flere andre lokale bedrifter rett og slett begeistret for fagskolene. Bare noen kilometer unna Bentelers produksjonslokaler ligger Fagskolen Innlandet. Foto: BENTELER International Aktiengesellschaft

- Vår bedrift har i lang tid hatt et godt og nært samarbeid med fagskolen. Fagskolen tilbyr utdanning i vårt nærområde, og den lykkes med å kombinere praksis og teori.

Roger Kyseth, adm. dir. i bildelprodusenten Benteler på Raufoss, er rett og slett begeistret for fagskolen. Noen kilometer unna Bentelers produksjonslokaler ligger Fagskolen Innlandet, og de to har altså for lengst funnet hverandre. Dels ved at Benteler-ansatte videreutdanner seg på fagskolen, dels ved at fagskolestudentene løser relevante og praktiske oppgaver som de får fra bedriften. Dessuten samarbeider skole og bedrift om å utvikle fagkombinasjoner og -linjer, noe som sørger for at skolen kan utdanne studenter som kjenner næringslivets behov for fagkunnskap.

Og Benteler er ikke alene, Fagskolen Innlandet har samarbeid med en rekke bedrifter i regionen rundt Mjøsa.

- Vi legger stor vekt på dette. Vårt samarbeide med lokale bedrifter er en bærebjelke for skolen, det gjør oss i stand til å utvikle oss og skape en undervisning som vi vet bedriftene etterspør og verdsetter, sier Frank-Jørgen Vangen, rådgiver ved Fagskolen Innlandet.

Tilpasset næringslivets behov

Denne tankegangen står sentralt også hos andre fagskoler. «Gjennom å være utviklet i nært samarbeid med samfunns- og arbeidsliv for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske, er fagskoleutdanningene meget godt egnet til å møte omstillingsbehov i et livslangt læringsperspektiv», heter det i «Fagfolk for fremtiden», stortingsmeldingen som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og hans departement la frem i desember 2016. I meldingen heter det at dens «hovedmål er en fagskoleutdanning som er av god kvalitet og tilpasset næringslivets behov».

Møter bedriftens behov

Også i Telemark kan den offentlige fagskolen konstatere at den møter mange av bedriftenes behov og ønsker. Rune Olsen, produksjonssjef hos Isola Eidanger (i Porsgrunn kommune), sier følgende om kontakten med Fagskolen Telemark:

- Vi har stor nytte av dette samarbeidet. Så det vil vi gjerne fortsette med. Ikke minst er vi veldig fornøyde med at vi kan komme til fagskolen med ulike prosjekter. Det kan f.eks. dreie seg om modifisering av maskinparken, og fagskolestudentene hjelper oss da med å finne gode løsninger. Fagskolen bidrar også med videreutdanning av driftsoperatører. Skolen ligger bare fire-fem kilometer fra bedriften, og vi har i blant også hentet noen lærerkrefter som har bistått oss med relevant teori, sier Rune Olsen. Isola leverer en rekke ulike produkter til byggebransjen (tak, grunn, pustende veggisolasjon m.m.).

På Kongsberg har samarbeidet mellom Fagskolen Tinius Olsen og næringslivet fått et personlig uttrykk: Skolens styreleder Willy Holdahl er styreleder også i K-Tech, et selskap som i fellesskap eies av de tre store Kongsberg-bedriftene GKN Aerospace, Kongsberg Defence & Aerospace og FMC Technologies. K-Tech er et opplæringssenter innen teknologi- og industrifag, og samarbeider med de ulike skolene i Kongsberg (videregående, fagskole, høyskole). Holdahl er dessuten direktør for HR og organisasjonsutvikling i GKN Aerospace.

- Vi trenger dyktige fagfolk, og for å få til det har vi et veldig tett samarbeid med skolene. Fagskolen bidrar med etter- og videreutdanning av fagarbeidere, og dette fungerer veldig fint. Sammen finner vi ut hvilke satsinger vi skal ha, vi kartlegger markedet og ser hva som etterspørres. Vi forsøker å få til et helhetlig løp på Kongsberg, og i tillegg til bachelor/master-studenter har vi behov for den praktiske retningen som fagskolen særlig kan tilby. Fagskolen Tinius Olsen utmerker seg med sin evne til å finne og arbeide med gode prosjekter, noe de også har fått pris for, sier Willy Holdahl.