Bedriftene roper etter fagskoleutdannede

Nok en gang viser NHOs kompetansebarometer at norske bedrifter vil ha flere ansatte med fagskoleutdanning
NHO-sjefen
Kristin Skogen Lund, adm.dir. i NHO, pekte på at mange norske bedrifter ikke får fatt i ansatte med riktig kompetanse.

Budskapet er klart: Det er er yrkesfag og fagskoleutdanning som står høyest på ønskelisten hos norske bedrifter. Da NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) i dag la fram sitt årlige Kompetansebarometer, viste tallene nok en gang at bedriftene ønsker flere ansatte med yrkesfag og fagskolebakgrunn.

Det er 5500 bedrifter som har svart i årets undersøkelse. De er fordelt på et stort antall bransjer, men hovedfunnet - altså når det gjelder ønsket kompetanse - er at ca. 61 prosent av dem har behov (i stor eller noen grad) de neste fem årene for flere ansatte med yrkesfaglig utdanning. På den neste plassen følger fagskoleutdanning, der er tallet 52 prosent. Dermed ligger fagskolene klart over utdanning på bachelor- og masternivå, der er tallene henholdsvis 42 og 34 prosent. 

Bedriftene som svarte at de i stor eller noen grad har behov for fagskoleutdannede, ble også spurt om hva slags type fagskoleutdanning de ønsket. Svarene viste at de mest populære fagene er naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag. Drøyt halvparten av bedriftene melder om behov innenfor denne faggruppen. Som en god nummer to følger økonomiske og administrative fag.

I tråd med tidligere funn

Den store undersøkelsen, som nå er gjennomført for fjerde gang, er i tråd med tidligere funn. Det er dermed ingen tvil om at behovet for ansatte med håndverksfag er stort og stabilt i norske bedrifter. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som var til stede da NHO presenterte barometeret, benyttet muligheten til å løfte fram fagskolenes betydning.

– Vi snakker mye om kunnskapssamfunnet. Vi må huske på at en fagarbeider også i høy grad er en kunnskapsarbeider. Fagskolene har lenge vært i skyggen av det øvrige undervisningssystemet, men nå skal fagskoleløftet bidra til at de får den plassen de fortjener, sa statsråden. Han framhevet at fagskolene er tett og nært koplet mot de lokale bedriftenes behov, at de er sterkt etterspurte og at bedriftene ønsker et enda tettere samarbeid. Han oppfordret derfor tilhørerne på NHO-arrangementet - og norsk næringsliv og utdanningsvesen generelt - til fortsatt satsing på fagskoler og yrkesfag.

Fremhevet Kongsberg

Kristin Skogen Lund, adm.dir. i NHO, framhevet i sin innledning satsingen på Kongsberg. Der har bedrifter og skoler, bl.a. Fagskolen Tinius Olsen, satset stort på samspill som skal resultere i økt kompetanse. - Å skape en slik læringsarena er en modell som bør følges, sa NHO-sjefen.

Bedriftenes ønske om økt kompetanse er mer enn en ønskeliste, det gjenspeiler en viktig problemstilling: 40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder.

De fleste bedriftene, ca. 80 prosent, ønsker å å heve kompetansen hos de ansatte de allerede har. De vil gjerne satse på bedriftsinterne kurs eller kurs fra eksterne tilbydere, og de etterlyser ordninger for at ansatte lettere kan ta fagbrev, svennebrev etc. Det er også et sterkt ønske om flere lærlinger. Hele 40 prosent av bedriftene melder at utdanningssystemet ikke møter bedriftenes behov godt nok. 

Du kan laste ned hele rapporten her