Bli kjent med lærlingene

I år har vi tre lærlinger på skolen. En på servicetorget og to på IT-avdelingen. Les mer om dem her.
Fagskolen Innlandet lærlinger
Ingeborg Øyhus Svendsen, Emil Nordli og Patrick Fegri er lærlinger ved Fagskolen Innlandet

Ingeborg Øyhus Svendsen er lærling i kontorfaget og kommer fra linje for Service og samferdsel på Gjøvik videregående skole.

Arbeidsoppgavene hennes er:

  • Sitte i skranken og veilede studenter og andre
  • Svare på telefoner
  • Stå for fakturering og arkivering
  • Delta på andre kontorrelaterte oppgaver

Ingeborg er ei veldig aktiv jente. Hun har tidligere stått i butikk og kafe. Hun er også aktiv i Grande drilltropp, hvor hun deltar på øvelser fire ganger i uke. Det har hun vært med på i 12 år!

Ingeborg er ikke sikker på hva hun vil gjøre etter læretiden her på skolen, men mest sannsynlig vil hun ta påbygg på videregående for å få generell studiekompetanse.

Hun trives veldig godt i kontakt med mennesker. Derfor er hun godt fornøyd med praksisplassen her på skolen, og i framtida ønsker hun en jobb hvor kontakt med andre er viktig.

Lærlinger på IT-avdelingen

Patrick Fegri er lærling her på skolen på andre året. Han kommer fra IKT på Dokka videregående skole. Han er godt fornøyd med det første praksisåret og har et godt inntrykk av skolen, studenter og lærere. Når fagbrevet er i havn, ønsker Patrick seg en jobb innen IKT med spesiell vekt på hardware.

Emil Nordli er ny på skolen, men han har også et godt inntrykk av skolen. Som Patrick kommer han fra IKT på Dokka videregående skole. Han har et års praksis fra Expert, nå Power. Etter to år som lærling her på skolen, ønsker han seg en jobb på et stort datasenter.

Arbeidsoppgaver for Patrick og Emil:

  • Veilede og hjelpe studentene med installasjon av fagrelaterte programmer
  • Hjelpe studentene med praktiske dataløsninger når det er nødvendig
  • Klargjøre nye PCer, for både studenter og lærere
  • Bidra med praktisk hjelp til lærere, f.eks å få bilde på prosjektoren på auditoriene
  • Løse oppgaver de får av IT-ansvarlig