«En gledens dag»

Stortinget vedtok ca. 50 ulike tiltak for bedre og mer synlige fagskoler. Alle var fornøyde, selv om opposisjonen ønsket seg enda litt mer.
Ca. 30 glade fagskolestudenter hadde møtt opp da Stortinget behandlet meldingen om fagskolene. Studentene er fornøyde med tiltakene som Stortinget gikk inn for, men ønsker seg flere studieplasser.
Ca. 30 glade fagskolestudenter hadde møtt opp da Stortinget behandlet meldingen om fagskolene. Studentene er fornøyde med tiltakene som Stortinget gikk inn for, men ønsker seg flere studieplasser. Foto: Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

Opptil flere talere brukte uttrykkene «en gledens dag» og «historisk» da Stortinget på tirsdag behandlet stortingsmeldingen om fagskolene. I meldingen, som er kalt «Fagfolk for fremtiden», foreslås det en rekke tiltak for å styrke fagskolene, og svært mange av disse har Stortinget nå sluttet seg til.

I den rolige debatten fremhevet flere talere at fagskolene nå får bruke betegnelsen studiepoeng og dermed kan si farvel til fagskolepoengene. Tiltaket vil bedre kommunikasjonen med andre utdanningstyper, arbeidsgivere osv., ble det påpekt fra talerstolen. Fagskolestudenter vil også få tilleggspoeng på linje med folkehøyskoler og Forsvaret. Det var tilfredshet med at det skal bli mer smidige overganger mellom fagskoler og andre utdanninger, dessuten at det åpnes for tre-årige fagskoleutdanninger . «I et moderne samfunn må vi videreutdannes hele livet,» sa Venstres Iselin Nybø.

Velferd og synliggjøring

Representantene var opptatt av studentene nå sikres velferdsgoder ved å få delta i studentsamskipnadene. Det ble også påpekt at studentopptaket heretter skal foregå sammen med andre skoleslag, altså via Samordna opptak. Et bidrag til å synliggjøre fagskolene, var konklusjonen.

Selv om regjeringspartiene fikk ros for meldingen og forslagene om fagskolene, vanket det også litt ris. Både Arbeiderpartiets Tone Merete Sønsterud og SVs Audun Lysbakken pekte på prognosene der Norge vil mangle 130.000 fagarbeidere i 2030, og de savnet mer konkrete tiltak for å møte denne utfordringen.

- Vi savner en forpliktende opptrappingsplan og ber om konkrete tiltak. Rekordmange søkere mangler tilbud allerede i dag, sa Lysbakken – som også ønsket at fylkeskommunale fagskoler allerede nå bør få status som faghøyskoler.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen imøtegikk kritikken ved å vise til at det konkrete opprustningsarbeidet vil gjøres via statsbudsjettene de kommende årene.

Fornøyde studenter

- Ja, jeg er enig i at dette er en gledens dag. Stortingets vedtak er et krafttak for fagskolene, sier Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Sammen med ca. 30 studenter fulgte hun stortingsbehandlingen fra tilskuerplass, og de markerte også sin glede på plenen foran Stortinget – med begeistring og ballonger påmalt «TAKK!»

- Vi ville være her i dag og vise at dette betyr mye. Vi får nå like rettigheter og gode vilkår. Samtidig ønsker vi flere studieplasser og en opptrappingsplan, så nå må det følges opp og bevilges, sier Kjørholt.

Fornøyd kan også Fagskolen Innlandet være. Den offentlige fagskolen, som har hovedbase på Gjøvik og er landets største med sine drøyt 1000 studenter, ble på Stortingets talerstol flere ganger nevnt som et eksempel på en fagskole som har utviklet seg godt i tråd med arbeidslivets behov.

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for fagskoler (representerer ca. 50 private fagskoler med 6000 studenter), fulgte debatten og var glad for Stortingets vedtak.

- Aller helst hadde vi jo sett at de gikk inn for statlig eierskap istedenfor å satse videre på fylkeskommunene, men dette er blitt en fagskolereform som vil løfte utdanningen og endre norsk utdanningssystem i årene fremover. Vi vil oppleve mer livslang læring, og der egner fagskolene seg godt, sier Beyer-Arnesen.

Les om flere tiltak:   Vil oppgradere fagskolene og gi studiepoeng