«En helt ny læringsarena»

«En attraktiv møteplass». «Utrolig viktig». «En vinn/vinn-situasjon». Godordene er mange om at fagskolen får bli en sentral medspiller i det nye Katapult-senteret på Raufoss.
- Vi håper og tror at Katapult-sentret vil bli en fast del av undervisningsplanen både i fagskolen og videregående skole. Studentene kan være med i bedriftenes produksjon. Dette skal være et sted
- Vi håper og tror at Katapult-sentret vil bli en fast del av undervisningsplanen både i fagskolen og videregående skole. Studentene kan være med i bedriftenes produksjon. Dette skal være et sted der industrien ser at det skal foregå utvikling og testing, sa Svein Terje Strandlie, adm.dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing. Strandlie har fått ansvar for å bygge det nye senteret. Foto: Håvard Lund

Allerede 5. februar åpner mottakssenteret, den første delen av det som skal bli Katapult-senteret Manufacturing Technology. Lokalisert i teknologiparken på Raufoss, som en del av det avanserte industrimiljøet der, og en nyskapning i Norge. Et Katapult-senter skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse – der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, komponenter, produkter eller tjenester. På Raufoss skal dette skje ved å bygge «mini-fabrikker».

Og det satses stort: Regjeringen har – via statsforetaket Siva – allerede lagt titalls millioner på bordet for å få Katapult-satsingen i gang. Og i årets statsbudsjett kommer nye 100 millioner kroner.

– Utrolig viktig

Med på ferden får altså fagskolen være. Særlig Fagskolen Innlandet, som har lokaler bare ti minutter unna det nye Katapult-senteret.

– Dette vil ha utrolig stor betydning for oss og mulighetene for kvalitetsutvikling av undervisningen. Vi får en helt ny læringsarena. Det er aktuelt å flytte undervisning inn i parken,  og vi får jobbe med konkrete, matnyttige prosjekter. Dette blir en videreføring av den nære kontakten vi har med næringslivet, sier Frank Jørgen Vangen, ass. rektor på Fagskolen Innlandet.

– Vi har tro på at dette blir en flott læringsarena, sier Svein Terje Strandlie, adm.dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing som har fått ansvar for å bygge det nye senteret.

– Ved å ha fagskole og videregående skole med på laget sikrer vi at de både får tett kontakt med industrien og at de får tilgang på moderne produksjonsutstyr. Vi tror at dette vil være en attraktiv møteplass der utstyrsleverandører vil finne det interessant å få vise seg fram og være til stede, sier Strandlie.

Rask utbygging

Først i løypa ligger altså mottakssentret. Det skal ta seg av henvendelser fra interesserte bedrifter, de skal få hjelp til å forberede og klargjøre produkter m.m.

– Vi har laget «et hull i gjerdet», vi åpner opp industriområdet på Raufoss. Skal vi samarbeide godt med små og mellomstore bedrifter, og altså invitere studentene med på ferden, må vi ha en møteplass og rom for undervisning og samlinger, sier Svein Terje Strandlie.

Kjapt kommer også mini-fabrikkene. Den første vil stå ferdig før sommeren, og nummer to planlegges ferdig rundt årssikftet 2018/2019.  Strandlie & co har fått 24 statlige millioner til å starte opp, og i fase to dreier seg om 40 millioner. Modellen innebærer at industrien selv skal bidra med like mye som staten, det kommer altså vesentlige bidrag fra bedriftene. Mens mottakssentret vil være på 500-600 kvadratmeter, vil mini-fabrikkene samlet bli atskillig større, trolig rundt 5000-6000 kvadratmeter.

- Vi håper og tror at Katapult-sentret vil bli en fast del av undervisningsplanen både i fagskolen og videregående skole. Studentene kan være med i bedriftenes produksjon. Dette skal ikke være tomme lokaler, men et sted der industrien ser at det skal foregå utvikling og testing. En flott mulighet for å komme tettere på hverandre, sier Svein Terje Strandlie.

Ulike faggrupper

Den første mini-fabrikken vil være utstyrt med maskiner særlig for printing og digitalisering, og den vil særlig være relevant for vareproduserende industri. Den vil dermed være et godt lærested for fagskolestudenter som jobber med mekanikk, maskinteknikk, kompositt og automatisering.

– Katapult-senteret har vært veldig flinke til å ta fagskolen med i prosessen, både da de søkte om å få bli en del av Katapult og nå etterpå. De er opptatt av at dette skal fungere for alle parter. Og fylkeskommunen, som er skole-eier, har vært veldig positiv til denne satsingen , sier Frank-Jørgen Vangen.

Optimismen er altså stor hos de involverte.

– Dette vil bli en vinn/vinn-situasjon for alle parter, sier Svein Terje Strandlie.