En utdanning for framtiden

Arbeidstid og lønn kan stadig bli bedre. Men Maria og Liza har valgt et yrke og en fagskole-utdanning som pekes ut som framtidsrettet: Helsefag.
Maria Isabel Carias (til venstre) og Liza Khadil Lesole har valgt et yrke og en utdanning som jobbeksperter peker på som et framtidsyrke. Selv gleder de seg over at fagskoleutdanningen gir dem økt k
Maria Isabel Carias (til venstre) og Liza Khadil Lesole har valgt et yrke og en utdanning som jobbeksperter peker på som et framtidsyrke. Selv gleder de seg over at fagskoleutdanningen gir dem økt kompetanse. Foto: Elin Barosen

Digitaliseringen er over oss, på få år vil den snu opp-ned på arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. Usikkerheten er stor: Hvilke jobber blir borte, hvilke vil klare seg og hvor vil en ny vekst kanskje komme? Noen av spørsmålene forsøkes besvart i en ny rapport: «Nye jobber i Norge foran den digitale revolusjonen», rapporten er utarbeidet av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Hvis svarene i rapporten følges av dem som skal velge utdannelse og yrke, kan det bli folksomt på fagskolene i tiden som kommer: En av framtidens «vinnere» er nemlig helsefagene. En faggruppe der det handler om omsorg og nærhet, om mennesker og varme, dyktige hender.

– Grovt sagt vil det i de tjenesteytende næringene være størst behov for å ansette flere, sier Stefan Følster, som står bak rapporten, til Aftenposten. Og en av næringene som blir særskilt nevnt, er helsefagarbeidere.

Økt kompetanse

På Fagskolen Oslo Akershus er Liza Khadil Lesole og Maria Isabel Carias glade for framtidsutsiktene som rapporten peker på. Som andreårs-studenter på linjen Helse, aldring og aktiv omsorg har de satset på en framtid i yrket.

– Ønsket er å øke min kompetanse. Flere av mine kolleger har tatt fagskoleutdanning, og de har snakket mye om at dette økte deres kompetanse. Så jeg ville også kvalifisere meg, og jeg ser jo at arbeidsgivere etterspør arbeidskraft med utdanning og kunnskaper. Jeg ville også få muligheten til å hjelpe pasientene på en best mulig og faglig solid måte, sier Liza. 45-åringen er født i Kongo, her i Norge begynte hun å arbeide med helsefag i 2005, og i 2015 fikk hun fagbrev. Nå arbeider hun deltid på Stalsberg bo- og behandlingssenter i Skedsmo kommune, og siden høsten 2016 har hun i tillegg altså vært fagskolestudent. Undervisningen foregår på Strømmen vgs.

Oppdatert

Studiekollega Maria, som har bakgrunn fra Brasil, er fast ansatt på Bjørkelangen sykehjem i Aurskog-Høland kommune.  

- Jo mer kompetanse, jo bedre er mulighetene for å få jobb. Og man må lære hele tiden. Det skjer mye nytt i dette faget, man må være oppdatert, forklarer Maria om sitt valg av fagskolen.

– Hvor trygge er dere på framtiden?

– Jeg har allerede en fast stilling på over 90 prosent, så jeg bekymrer meg ikke. Folk blir stadig eldre, de trenger hjelp. Og behovet for kompetanse er stort og økende, sier Maria.

– Jeg føler meg trygg på at fagskoleutdanning er riktig og viktig. Jeg har ubrukte ressurser og ser fram til å gi mer i jobben, sier Liza.

God undervisning

De to studentene snakker varmt om undervisningen på fagskolen.

– Forholdene her er helt fantastiske, lærerne er veldig flinke. Vi får hjelpen vi trenger, også med å forbedre språket, det er viktig, sier Maria og Liza.

De to får fri for å følge undervisningen som foregår en dag i uken. I tillegg har de praksis på sin egen arbeidsplass, den handler om utviklingsarbeid. De kombinerer sin daglige jobb med et prosjekt som etter ti uker skal munne ut i en rapport.

«Kvinneyrker» vinner

Når Liza og Maria er ferdig utdannet, har de skaffet seg 60 studiepoeng, og på papiret vil det stå at de er helsefagarbeidere med fordypning. En riktig satsing, altså med tanke på framtidens jobbmuligheter: I den ferske NHO-rapporten om arbeidslivet i de neste årene, kommer tradisjonelle «kvinneyrker» godt ut. På topp fire over framtidsyrkene finnes hele tre slike yrker: Ansatte i barnehage, skole og pleie. Rapportansvarlig Stefan Følster forklarer det slik:

– Barn og unge trenger utdanning, og eldrebølgen gir etterspørsel etter pleie.