Energidesign og bygningsfysikk

Fagskolen Telemark tilbyr høsten 2019 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Vi legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN.
energidesign

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde? Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Kurset vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Oppstart på Fagskolen i Oslo og Akershus på Økern oktober 2019. Adresse: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo. Rom 4110.

Enkel korrespondanse med buss fra Gardermoen til Økern.

 

Generelt om kurset:

Kurset er godkjent av Enova og tilpasset deltakere både fra elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.

Etter avsluttet kurs kan du jobbe som Energirådgiver og søke Enova om ENØK- tilskudd!

 

Innhold Energidesign og bygningsfysikk

 • Energiteknikk og Lean (forbedring)
 • U- verdier og kuldebroer
 • Simien, energiberegningsprogram
 • Varmetap
 • Ventilasjon og internlaster
 • Godkjenning i henhold til TEK 17
 • Overordnet struktur i styresystemer og SD- anlegg
 • Byggets infrastruktur
 • ITB rollen, lover, regler og standarder
 • Breeam In-Use, forvaltningsverktøy, Grønn byggallianse
 • Enova, veien mot lavutslippsamfunnet
 • Toppsystemer, SD- anlegg, styring

I utdanningen gjennomfører studentene et tverrfaglig selvvalgt prosjekt med en muntlig eksamen.

Karakterskala A-F hvor A er best.

Kurset har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng

Studieforløp:

1 dag ved oppstart i Oslo oktober 2019

12 samlinger i web klasserom med undervisning

2 dager i Oslo april 2020, med oppsummering og presentasjon av prosjekter.

Les mer her