– Et ønske om mer ansvar i jobben

– Det å studere ved siden av jobb gir meg en større forståelse for oppgavene både på skolen og i jobben, forteller Åsmund F. Svedjan i dette studentportrettet.

Navn: Åsmund F. Svedjan

  • Alder: 32
  • Jobb: Ass. prosjektleder, park og miljø, Askim Entreprenør AS
  • Studerer: Bygg og anlegg (deltid), Fagskolen i Østfold

Jeg gikk på murerlinja ved Vestby videregående skole, men valgte en annen retning underveis og begynte som anleggsgartner. Jeg har jobbet ca. 10 år som anleggsgartner, særlig med stein og betong. Jeg fullførte videregående skole som anleggsgartner under voksenopplæring, men en prolaps gjorde at jeg valgte å gi meg før jeg fikk fagbrevet.

Jeg hadde fremdeles ett genuint ønske om å fortsette i bransjen. Og jeg har alltid hatt et ønske om mer ansvar i jobben. Da var det naturlig for meg å begynne på fagskolen. På fagskolen får jeg muligheten til å øke min kompetanse i prosjektledelse, og jeg får en større forståelse for økonomi, ledelse, prosjektering og prosjektstyring.

Det er et veldig godt miljø på skolen, det er mange flinke lærere, og vi kan benytte flotte lokaler. Skolen har også rik tilgang på programmer som jeg anser som veldig nyttige i min hverdag, både i jobbsammenheng og på skolen.

Det å studere ved siden av jobb gir meg en større forståelse for oppgavene både på skolen og i jobben. Jeg håper at utdanningen vil gi meg andre administrative muligheter og tyngde som en god prosjektleder i framtiden.

Kurskode
FTB01H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert
Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Med en fagskoleutdanning står du bedre rustet for framtida i en bransje som er følsom for konjunktursvingninger. Studiet gjør deg kvalifisert til jobber på mellomledernivå både i privat og offentlig sektor.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Telemark
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Tinius Olsen
Heltid
Nettbasert
Fagskolen Innlandet
Heltid
Nettbasert
Publisert: 29.03.17, Kl. 06:30 / Av: Lars-Ludvig Røed