− Fagkompetanse er et viktig satsningsområde

− Fagskolene får en svært viktig plass i framtidens arbeidsmarked, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under sitt besøk på Fagskolen i Østfold onsdag.

Ministerens besøk på Fagskolen på Kråkerøy i Fredrikstad var kommet i stand i forbindelse med regjeringens løfte om å styrke hele yrkesfagopplæringen, som ble presentert i Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» i desember i fjor.

Møter stor omstillingsprosess med kompetanse

Kunnskapsministeren ble ønsket velkommen av rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke, før rektor presenterte fagskolen og ministeren stortingsmeldingen i skolens fullsatte auditorium.

Røe Isaksen ser store utviklingsmuligheter for fagskolene i årene framover, og ikke minst ser han viktigheten av å styrke fag- og yrkeskompetanse i forhold til framtidens arbeidsmarked.

− Vi står i en omstillingsperiode i norsk økonomi. Det blir desto viktigere å satse på fag- og yrkeskompetanse. Yrkesutdanning blir minst like viktig som universitetsutdannelse. Fagskolene kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen, sa Torbjørn Røe Isaksen.

6 av 10 bedrifter mangler fagfolk i Østfold

Kunnskapsministeren viste til at Norge ifølge SSB vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035.

Han pekte også på at fire av ti bedrifter ifølge NHOs kompetansebarometer 2015 oppgir at kompetansemangel har ført til at de har latt være å utvide virksomheten eller at de har tapt kunder eller markedsandeler.

Denne situasjonen legger begrensninger på næringslivet, og dette må vi ta på alvor. Stortingsmeldingen er en start på en satsing, og målet er å få bedre fagskoler og å synliggjøre disse.Styrking av fag- og yrkeskompetanse er viktig for Norge og for norsk økonomi, sa Røe Isaksen.

Lærere, studenter og tilstedeværende politikere fikk høre en engasjert kunnskapsminister snakke om de endringene han mener må til i fag- og yrkesutdanningen og det ble nikket anerkjennende fra forsamlingen.

− Jeg vil gi en klapp på skuldra og uttrykke at vi i bedriftene er begeistret over forslaget i stortingsmeldingen, sa regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, som var blant tilhørerne.

Når det gjelder Røe Isaksens utsagn om at fire av ti bedrifter skriker etter fagkompetanse mente Gulbrandsen at situasjonen er enda vanskeligere i vårt fylke.

– Jeg vil si at det for Østfolds del dreier seg om hele seks av ti bedrifter, sa Gulbrandsen.

– Virker veldig lovende 

Fagskolen i Østfold har rundt 460 elever i inneværende skoleår og rundt 40 lærere.

Dagens over 15.000 studenter ved landets 94 fagskoler har færre velferdsgoder og rettigheter enn studenter ved høyskoler og universiteter. 

− Fagskolene har vært utsatt for en systematisk forskjellsbehandling. Med denne stortingsmeldingen har vi varslet at vi ønsker å endre på det, sa Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» en rekke tiltak for å gjøre det mer attraktivt å velge fagskoleutdanning, og det åpnes for å kalle fagskoleutdanning for høyere yrkesutdanning.

Det foreslås også i Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» å gi fagskolestudentene stemmerett i styrene, støtte til utenlandsopphold og rett til å være del av en studentsamskipnad som gir tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder. 

Rune Kraft er elev ved Fagskolen, og har selv utdannelse innen yrkesfag og en lang praksis innen bygg og anlegg, som maskinfører og som selvstendig næringsdrivende. 

– Denne skolen har mye å gi oss elever og samfunnet generelt. Studentene har yrkeserfaring med seg, og får toppet det med teoretisk oppgradering. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier han.

Om Røe Isaksens foredrag sier Kraft:

– Dette virker veldig lovende. La oss håpe denne stortingsmeldingen får full tilslutning.

Håvard Olsen, som har en fortid innen ventilasjon og bemanningsyrket, og er en av de mange ved Fagskolen som både har fagbakgrunn og lang yrkespraksis, sier han er godt fornøyd med det kunnskapsministeren hadde å fortelle.

– Vi er klare for å gå rett ut i arbeidslivet med teori og praksis i ryggsekken. Jeg opplever Fagskolens tilbud som en skikkelig kompetanseheving. Det Røe Isaksen sier her i dag ser jeg på som svært positivt, og jeg håper satsingen videreføres i årene fremover.

Rektor Ketil Solbakke er også godt fornøyd med stortingsmeldingen og med ministerens besøk.

– Jeg synes kunnskapsministeren får frem fagskolenes betydning i dag og ikke minst i framtiden på en tydelig og god måte. Vi skal gjør det vi makter for å gi et bedt mulig skoletilbud og synliggjøre oss.

Fagskolen i Østfold har hatt en formidabel vekst fra 1. januar 2012 til nå på hele 44 prosent.

– Vi skreddersyr utdanning for næringslivet i Østfold, og er optimister til utviklingen fremover, sier Solbakke.

Besøkte byggeplass

I bakkant av orienteringene besøkte Torbjørn Røe Isaksen en fagskoleutdannet, som var i arbeid på en byggeplass rett bak Fagskolen på Kråkerøy, der 104 leiligheter bygges i tre etapper. Byggestart var våren 2015 og de siste leilighetene skal leveres til jul i år.

På anleggsområdet møtte kunnskapsministeren Linn Marie Gressum (33) fra Sarpsborg.

Hun fortalte Røe Isaksen at hun hadde arbeidet i entreprenørfirmaet Backe Østfold i 15 år, og i ti av årene som forskalingssnekker før hun tok Fagskolen.

− Jeg har studert tre år på deltid ved Fagskolen i Østfold. Det var krevende å fokusere både på jobb og skole, men jeg vil anbefale alle å gjøre det, sier hun.

Gressum roste skolen og også sin egen arbeidsgiver.

− Backe Østfold la alt til rette for meg. Det var helt uvurderlig. Jeg har beholdt kontakten med flere av studentene fra min klasse, og jeg ser tilbake på studieperioden med gode minner, sier hun.

Linn Marie Gressum arbeider i dag hos Backe Østfold som anleggsleder og tilvalgsleder.

De viktigste tiltakene i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden»:

 • Utviklingspott på 35 millioner kroner
 • Rett til å være del av en studentsamskipnad
 • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
 • Nytt nasjonalt opptakssystem
 • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
 • Ny kvalitetspris
 • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
 • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
 • Treårig fagutdanning ved særlige tilfeller

Fakta om fagskoleutdanningen:• Det er 94 fagskoler spredt over hele landet, med litt over 15.000 studenter

 • Fagskoleutdanning er høyere yrkesutdanning og et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning.
 • Utdanningene er korte og praksisnære (0,5-2 år). Bygger oftest på fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, men også på generell studiekompetanse.
 • Fagskolene tilbyr et bredt spekter av fag, der tekniske fag og helse- og oppvekstfag er de fagområdene som har flest studenter.

 

Publisert: 18.01.17, Kl. 21:52 / Av: Vilhelm