Fagskoleingeniører til framtidens industri

Fagskolen Innlandet samarbeider bredt for å utdanne fagfolk til industrien
Fremtidens materialer – fremtidens utdanning

Hvilken kompetanse kommer industrien til å trenge i framtida? Hvordan kan fagskolen bidra til å dekke industriens kompetansebehov? Hva er egentlig Industri 4.0?

Dette er noen av spørsmålene som Fagskolen Innlandet og våre samarbeidspartnere arbeider for å finne svar på.

I forbindelse med en kampanje for å få flere ungdommer til å velge utdanning innen Teknikk og industriell produksjon (TIP) skriver Norsk Industri  at «Ny teknologi åpner nye muligheter for produksjon i Norge. Med verdens høyeste lønninger må vi produsere smart og tenke miljø. Skal industrien være konkurransedyktig er vi avhengige av dyktige og selvstendige fagarbeidere».

Workshop og samarbeid

I forrige uke deltok Fagskolen Innlandet på workshops med blant andre Høgskolen i Oslo og Akershus, teknologiselskapet Vixel, NAMMO, TotAl-gruppenSintef Raufoss Manufacturing og OIR. Fellesnevneren var ny teknologi og rekruttering til industriutdanninger.

Blant innslagene på workshopene var HiOAs foredrag om erfaringer og forskning knyttet til bruk av ClassVR i undervisning, og opplæring i sveising ved hjelp av VR-teknologi på Ås videregående skole.

Atle Jensen fra Kapabl AS fortalte om utviklingslinjer og utfordringer knyttet til Industri 4.0.

Katapult

Ny teknologi stiller krav til at skolen kontinuerlig må jobbe med faglig fornying og samarbeide med næringslivet. Fagskolen Innlandet skal samarbeide for å sikre at industrien får tilgang til relevant og tilstrekkelig fagkompetanse slik at de er best mulig rustet til å møte kravene til kompetanse som følger med overgangen til «Industri 4.0».

For Fagskolen Innlandet er det svært viktig at vi er med på laget når Katapult-senteret etableres på Raufoss. Senteret har allerede laget en avtale med fagskolen om å få benytte senteret.