- Fagskoleløftet er bare i startfasen

Fagskolenes første utviklingsdag viste stor tro på skoleslaget og framtiden.
Utviklingsdag 2017 Fagskolen Oslo Akershus
Mange og mye å holde styr på: Over 210 fagskolelærere og administrativt ansatte var kommet til Kuben i Oslo for å delta på den første utviklingsdagen for de seks samarbeidende fagskolene.

- I årene som kommer, vil det bli en systematisk satsing på fagskolene. Bedre utstyr, flere studenter og studieplasser, økt lærerkompetanse. For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig, er fagskoleutdanning helt avgjørende og sentral.

Han var raus med godordene, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da han fikk snakke til fagskolelærerne. Som på sin side var rause med applaus da statsråden lovet å følge opp, både økonomisk og praktisk, de gode intensjonene i stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». For første gang hadde de seks samarbeidende, offentlige fagskolene samlet alle sine lærere og administrativt ansatte til en egen utviklingsdag. På Kuben i Oslo, som huser Fagskolen Oslo og Akershus, var rundt 210 lærere samlet for å diskutere fagskolenes utvikling og for å lære av hverandre.

– Rektorene på de seks skolene møtes flere ganger i året, noe vi har stor nytte av, og vi unnfanget ideen om at et stort treff vil stimulere fellesskapsfølelsen og øke lærernes kompetanse. Å møtes gir en unik anledning til å diskutere arbeidsformer og erfaringer og veien videre. Og vi får drøftet konkrete saker som bl.a. pensum og sensorpool, sier Jens Chr. Thysted, rektor på Fagskolen Telemark.

Thysted sa i sitt foredrag for lærerne at fagskolene selv nå må ta initiativ til å utvikle seg videre, det er ingen grunn til å vente på direktiver fra andre. Prognoser for de kommende årene viser at behovet for fagskoleutdannende øker kraftig. Thysted pekte på at en firedobling – minst – av studenttallet må finne sted, og at fagskolene må utvikle andre og flere tilbud enn i dag. Skolene må også tiltrekke seg nye grupper.  Samtidig må fagskolene bevare og utvikle sin egenart – som et alternativ til det akademiske utdanningsløpet.

Silje Kjørholt, leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), viste i sitt innlegg at studenter og lærere i stor grad står sammen i arbeidet for bedre fagskoler. Hun kalte «Fagfolk for framtiden» en «utrolig god melding» og understreket at fagskolene måtte verne om sin egenart og bli en egen «søyle» i utdanningssystemet.

De mange lærerne fikk ikke være bare tilhørere på denne første utviklingsdagen. En stor del av programmet var gruppearbeid, basert på de ulike faggruppene som bygg, elkraft, BIM, helsefag etc. Her sto bl.a. faginnhold og pedagogikk på kjøreplanen, det handlet også om faglig ledelse og samarbeid og delingskultur på tvers av skolene.

En liten «gulrot» skal for øvrig nå friste fagskolene til å strekke seg ekstra: Kunnskapsministeren har – via NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lagt 1 million kroner i en konkurransepott. I høst skal Utdanningskvalitetsprisen for fagskolene deles ut for første gang.