Fagskolen Innlandet på driftskonferanse

Driftskonferansen er Norges største konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold og arrangeres av VVS-foreningen i samarbeid med bladet Byggdrifteren.
Fagskolen Innlandet Driftskonferansen FDV-utdanning
Trond Bjørge orienterer om FDV-utdanningen ved Fagskolen Innlandet

Konferansen ble avholdt på Color Magic, fra Oslo til Kiel, 20. til 22. september med nesten 400 deltakere. Klikk her for å lese mer om konferansen.

Fagskolen Innlandet har lenge hatt god kontakt med VVS-foreningen og Byggdrifteren. I år ble Fagskolen Innlandet invitert til å holde et innlegg om fagskoleutdanningen innen FDV.

Foredrag

Fagskolens lærere Roy Peistorpet, Øyvind Norland og Trond Bjørge deltok på konferansen. Sistnevnte holdt et foredrag om hva fagskoleutdanning er og hvordan FDV-utdanningen spesielt bidrar til å øke den faglige kompetansen til byggdriftere. Byggdriftere kan ha et betydelig ansvar for store bygningsmasser og skal dekke mange tekniske fagområder.

FDV-utdanningen ved Fagskolen Innlandet retter seg mot alle som ønsker en både teoretisk og praksis­nær utdanning innenfor forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer.

Nye kontakter

Fagskolen hadde også egen stand på konferansen, og kom i kontakt med mange nye, potensielle FDV-studenter. Fagskolen Innlandet fikk også en avtale om å besøke en stor eiendomsbesitter i Oslo for å presentere FDV-studiet for selskapet og dets vaktmestere/driftere.