Fagskolen med på laget når Norsk Katapult starter

Da statsråd Jan Tore Sanner fredag offentliggjorde at Raufoss skal få landets første Katapult-senter, betød det at Fagskolen Innlandet får en ny og viktig læringsarena.
Svein Terje Strandlie, adm. dir i SINTEF Raufoss Manufacturing AS, står sentralt i det nye Katapult-sentret.
Svein Terje Strandlie, adm. dir i SINTEF Raufoss Manufacturing AS, står sentralt i det nye Katapult-sentret. Foto: Jarle Nyttingnes

Norsk Katapult er en nyskapning som skal gi forsterkede krefter til innovasjon og verdiskaping i Norge. Oppbygging av egne testsentre skal gjør det lettere for bedrifter over hele landet å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering.

Interessen for å få starte slike testsentre har vært stor. Hele 38 grupperinger meldte seg på i konkurransen, og fredag ble det altså klart at Norwegian Manufacturing Technology Centre (NMTC) på Raufoss ble en av de to vinnerne. Raufoss-klyngen, som består av nærmere 50 bedrifter, får snaut 25 millioner for å etablere sin Katapult. Den andre vinneren, FutureMat i Kristiansand får et lignende beløp.

Avtale

Et Katapult-senter i Raufoss-området er gode nyheter for den nærliggende Fagskolen Innlandet. NMTC har nemlig allerede laget en avtale med fagskolen og videregående skoler i området om å få benytte senteret.

- Vi ser det som svært viktig at skolene får treffe industri og forskere under et samlende tak. Et slikt møte er viktig for fagarbeiderne og deres utvikling, og vi vil finne ut mer om dette når vi tester ny teknologi, sier Svein Terje Strandlie, adm.dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing som står sentralt i NMTC.

- At vi har fått også skolene med på laget, var trolig viktig for vår søknad. Vi har en visjon om å lage en arena der ulike typer utdanning, inkludert universiteter, er representert. Og vi har lenge vært stolte av Raufoss-miljøet. Ikke minst har vi en veldig god dialog med fagarbeiderne. Bl.a. har vi felles syn på at roboter ikke er en trussel, men en løsning. Det er viktig å tilby etterutdanning på dette feltet, vi kan vokse med utfordringene, sier Strandlie.

Minifabrikker

Det nye Katapult-senteret på Raufoss vil etter planen bli på hele 10.000 kvadratmeter og inneholde 4-6 «minifabrikker». Målet er å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktiv.

Arbeidet med de nye Katapult-sentrene starter umiddelbart, og en del vil være klart til bruk allerede ved årsskiftet. Det er Siva, Selskapet for industrivekst, som sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak Katapult-satsingen. Det er i år bevilget 50 statlige millioner til de nye sentrene, og i statsbudsjettet for 2018 er det foreslått en økning til 100 millioner kroner. Planen er at de mange bedriftene som deltar i Norsk Katapult, skal bidra med et tilsvarende beløp.