Fagskolen Oslo arrangerer EKOM-dag fredag den 31.01.2020 på Kuben yrkesarena

Alle studenter ved fagskolene på Østlandet, lærere og næringsliv ønskes velkommen. Lærere ved videregående skoler er også velkommen.

Fagskolen Oslo Akershus har gleden av å invitere til en spennende fagdag innen EKOM. For å få tilgang til den nyeste teknologien og de siste nyhetene vil EKOM lærerne ved Fagskolen på Østlandet samles til et felles dagsseminar for alle fagskolestudentene innen elektrofag og tilsvarende lærere ved fagskolene. Programmet er svært spennende med eksperter fra et vidt spekter innen fagområdet. Her kan nevnes foredragsholdere fra Ren AS, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NEK og Teknologidivisjonen til Telenor Norge AS.

-EKOM blir viktigere og viktigere i alle fagområder, og derfor samler vi fagskolene og noen av landets beste ekspertise på området til en felles fagdag, sier Tom-Erik Gulliksen, faglærer ved Fagskolen Oslo, som er initiativtaker til arrangementet. Han forteller om studentenes behov for å få den best oppdaterte kunnskapen om dette fagfeltet.

Elektronisk kommunikasjon og infrastruktur

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere. Dette gjelder alle typer tjenester enten det er det offentlige og private næringslivet, privatpersoner eller ulike underholdningstilbud.

-EKOM har kommet inn som et nytt emne i elkraft studiet. Studiet gir nå kompetanse for prosjektering og faglig ledelse innen EKOM, sier Magne Amundsen, avdelingsleder for elektro på fagskolen Oslo.

Dersom man fullfører fagskolen etter den nye studieplanen så tilfredsstiller dette de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, og har nødvendig praksis har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Ved at Fagskolene har innlemmet EKOM i alle fagretninger innen elektro så settes studentene i stand til å vurdere, prosjektere, bygge, vedlikeholde og drifte EKOM anlegg i henhold til de krav regelverket for EKOM installasjoner setter. Det stilles nemlig strenge krav til kvalitet i EKOM anlegg og en av utfordringene er dette med EMC.

 Ved å samle såpass mange deltagere på et sted, vil det bli attraktivt for bedrifter, leverandører og organisasjoner til å delta med sine beste eksperter.

Raskere og raskere kommunikasjon mellom enheter

Dagens teknologiske samfunn krever stadig mer og raskere kommunikasjon mellom enheter som mobiler, PCer, TV- og radio mottaking, overvåkningsutstyr og styre- og kontrollsystemer for maskiner, kjøretøy og bygg. Ved slike komplekse installasjoner er det mange forhold som må vurderes og prosjekteres før et slikt anlegg installeres og tas i bruk. Det elektromagnetiske miljøet, EMC, er også blitt mer komplekst da alle disse elektroniske enhetene skal kunne kommunisere med hverandre enten via kobberkabler, fiberkabler eller trådløst som radio eller WIFI.

Må fungere kontinuerlig uten avbrudd

Tjenester som kommer inn under EKOM er mange og de fleste av disse må fungere kontinuerlig uten avbrudd for at dagens samfunn skal fungere. Stadig nye og kritiske systemer tas i bruk for å øke tilgjengelighet og gir nye muligheter som tidligere ikke var mulig. Stor utbygginger av 5G nett står på trappene med ny teknologi som setter biler til å kjøre selv, kirurger til å gjennomføre operasjoner via nettet for å nevne noe.

Vi inviterer eksperter og næringsliv

-Vi er svært stolte av foredragsholderne som stiller til denne dagen. Vi tror også denne dagen kan være av stor interesse for næringslivet og ønsker de også velkommen til denne dagen, avslutter Tom-Erik Gulliksen og tar seg nå en velfortjent juleferie.

Vite mer:

Du finner mer om studiene som inneholder Ekom her: 

Fagskolenes opptak skjer gjennom samordna opptak med frist: