Fagskolen: Politikere har ikke fagbrev

Det trengs både teoritunge utdanningsveier og fagskoler, men det får være måte på misforhold mellom dem. Min arbeidshypotese er at den politiske, byråkratiske og akademiske eliten er seg selv og sin egen erfaringsbakgrunn nærmest. Dermed forstår man ikke fagskolenes egenart og potensial for å løfte fagkompetansen i norsk arbeidsliv, skriver forbundsleder Ulf Madsen i Klassekampen.
Ulf

FLT, Forbundet for ledelse og Teknikk, 06.08.19. Det må lages en opptrappingsplan for bedre vilkår for og flere studieplasser til fagskolene. Mens det i dag tilbys om lag 16.000 studieplasser bør dette suksessivt trappes opp til 30.000 fra 2022. I løpet av en tiårsperiode bør det planlegges for 100.000 studenter årlig som tar sin yrkesfaglige høyere utdanning gjennom fagskolene.

I det politiske miljøet utviser man ikke særlig kraft for å løfte denne formen for høyere utdanning. Mens det som nevnt ovenfor er 16.000 plasser til fagskolestudenter, har universitets og høyskolesystemet cirka 300.000 studenter. Det går med 0.8 milliarder til fagskolene per år. Universitets – og høyskolesystemet sluker 39 milliarder. Nær 40 prosent av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid. En av fire fullfører aldri!

Tilnærmet alle får jobb etter gjennomført fagskole, og fagskolekandidaten gir merverdi til arbeidsgiveren nærmest etter dag én i jobb. Les mer