Fagskolene får flere studieplasser

22 millioner ferske kroner til 638 nye studieplasser fra høsten 2018 – og like mange neste år. Regjeringen satser på de offentlige fagskolene.
Det særlig Oslo som nå styrkes. 150 nye plasser opprettes, til en pris på 5,1 millioner. Akershus tilgodeses med 39 nye plasser og 1,3 millioner. Foto: Terje Heiestad.
Det særlig Oslo som nå styrkes. 150 nye plasser opprettes, til en pris på 5,1 millioner. Akershus tilgodeses med 39 nye plasser og 1,3 millioner. Foto: Terje Heiestad.

- Jeg håper mange søker på de nye plassene!

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner lanserer nå en tydelig satsing på fagskolene.  Hans departement deler ut 22 ekstra millioner for å opprette i alt 638 nye studieplasser på fagskolene, og det betyr flere fagskolestudenter allerede til høsten. Like mange nye studieplasser skal komme neste år, og fra 2020 skal fagskolene altså ha plass til 1276 nye studenter. De nye studieplassene skal særlig øke tilbudet innenfor helsefag og tekniske fag.

Varige penger

- Norge trenger flere dyktige fagarbeidere med den kompetansen næringslivet etterspør, og derfor styrker vi fagskolene, sier Sanner i pressemeldingen om tildelingen. Tilskuddet er såkalte varige midler, og blir liggende i tilskuddsrammen til hver enkelt fylkeskommune framover. Fylkeskommunene er eiere av de offentlige fagskolene, men både private og offentlige skoler kan søke om penger til nye studieplasser.

Oslo får mest

Av de 15 fylkene som får penger og studieplasser, er det særlig Oslo som nå styrkes. Her skal 150 nye plasser opprettes, til en pris på 5,1 millioner. Andre fylker med mange nye plasser er Telemark (64 stk.), Rogaland (64), Buskerud (57), Hordaland (41) og Akershus (39).

Utviklingsmidler

Kunnskapsdepartementet gir også 35 millioner i utviklingsmidler til fagskolene i 2018. Disse midlene skal bidra til økt kvalitet i utdanningen og økt samsvar mellom skolenes tilbud og kompetansen som bedriftene etterspør. Både private og offentlige fagskoler kan søke om disse pengene, søknadsfristen er 18. mai. 

Fagskolene i Norge har i dag i alt ca. 15.000 studenter, og de 1276 varslede nye plassene vil dermed bety en økning på c. 8,5 prosent i studentmassen.