Fagskolene på Østlandet har fått studentombud

Det er lovfestet rett til studentombud for alle studenter på fagskoler, universiteter og høyskoler. Fagskolestudenter er likestilt med alle andre studenter og studentombudet skal sikre at studenter får sine rettigheter oppfylt. Studentombudet er en viktig styrking av studentrettighetene.
Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir studentene råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke, og har taushetsplikt. Studentombudets rolle er å påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging.

Fagskolene på Østlandet har inngått samarbeid med USN om studentombudstjenester. Fagskolene på Østlandet består av Fagskolen Viken, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo, Fagskolene Telemark/Vestfold, Den grønne fagskolen på Vea, Norsk Hestesenter, Norsk fagskole for lokomotivførere, Fagskolen aldring og helse – Sykehuset i Sørøst-Norge.