Fagskolenes nye høyskole

Yrkesfagene og fagskolene strekker seg videre: På den nye Høyskolen for yrkesfag (HØFY) møtes yrkespraksis og erfaring, forskning og utvikling. Perfekt for deg som vil bli leder eller en enda bedre fagarbeider.
Foto: Terje Heiestad/MIllimeterpress
HØFY er en ny utdanningsmulighet for de som har relevant fagskoleutdanning; Man vil kunne få godskrevet fagskoleutdanningen som deler av bachelorgraden ved HØFY. Foto: Terje Heiestad/Millimeterpress

Det norske utdanningssystemet er blant de beste i verden – og nå skal det bli enda bedre. Med den ferske Høyskolen for yrkesfag har Norge fått en «brobygger», en arena der fagarbeidere og akademikere møtes. 

Norge behøver en sømløs vei fra yrkesfag i videregående skole til høyere utdanning på bachelor- og masternivå. Fagskolene har lenge vært en viktig etappe på denne veien, og nå har fire store fagskoler gått sammen om å etablere en påbygging: Ved å tilby fagarbeidere en bachelor-utdanning vil Høyskolen for yrkesfag (HØFY) styrke yrkesfaglig utdanning ytterligere. Et mål er også å øke rekrutteringen til yrkesfag.

Samarbeid

Vårt behov for kunnskap og utdanning opphører ikke den dagen vi forlater skolen og begynner i jobb. Både jobben og samfunnet rundt utvikler seg raskt, og vi behøver livslang læring. Høyskolen for yrkesfag ønsker å være en viktig aktør i denne læringen. Med sine sterke røtter i fagskolesystemet vil høyskolen, etter mønster fra fagskolene, legge stor vekt på å samarbeide med arbeidslivet og forstå dets behov. Både arbeidsgivere og arbeidstakere etterspør et slikt tilbud, og HØFYs nære kontakt med bedrifter og fagfolk gir muligheten til å utvikle relevante og yrkesrettede bachelor-utdanninger. 

HØFY vil derfor tilby studier med innhold og omfang som er etterspurt i arbeidslivet, og som har en form og organisering som også gjør det mulig å kombinere deltagelse med å være i jobb. Målet er å utdanne fagarbeidere og ledere med bred, dyp og praksisnær kunnskap og gode ferdigheter. HØFY skal være en arena hvor yrkespraksis og yrkeserfaring møter forskning, utvikling og innovasjon - for å skape bærekraftig og framtidsrettet kompetanse.

Vil vokse

HØFY er nyetablert, men vekstplanene er ambisiøse. Bachelorstudiet i byggeplassledelse er i gang, og fra høsten 2021 vil det få selskap av flere: 

  • Bachelor i ledelse av eiendomsforvaltning 
  • Bachelor i ledelse av bygging og forvaltning av vann og avløp 
  • Bachelor i ledelse av eiendomstakst  
  • Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner
  • Bachelor i bærekraftig utvikling i yrkesfag 

(Studiene tilbys med forbehold om godkjenning fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 

HØFY vil også tilby kortere kurs; de to første vil være «Fagfornyelsen i praksis» og «Personlig utvikling i et arbeidsliv i endring». Les nærmere beskrivelse av studier og kurs på www.hfy.no.

For hvem?

HØFY er en ny utdanningsmulighet for de som har relevant fagskoleutdanning; Man vil kunne få godskrevet fagskoleutdanningen som deler av bachelorgraden ved HØFY.

Et bachelorstudium tar vanligvis tre år. HØFY vil tilrettelegge for at studiene skal kunne kombineres med jobb og tilbyr derfor studier både på heltid og deltid. Nettbasert undervisning vil være aktuelt både på deltids- og heltidsstudiet. I samråd med studentene ønsker høyskolen å finne en god balanse mellom samlinger på nett og fysiske samlinger.

Første studietilbud fra HØFY ble startet høsten 2019 på Gjøvik. Målsettingen er å tilby studier med fysiske samlinger både i Viken, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet.

Søknad om opptak sendes direkte til HØFY. Søknadskjema og mer informasjon om opptaket finnes på www.hfy.no. Høyskolen for yrkesfag har løpende opptak fram til studiestart, men du bør søke så tidlig som mulig og helst innen 15. april.