Fagskoler får selv opprette nye utdanninger

Fagskolen i Østfold og Fagskolen Innlandet får tillit og et solid klaps på ryggen av det statlige godkjenningsorganet NOKUT.
Studenter ved Fagskole Innlandet, anlegg.
Fagskolen Innlandet har fått akkreditering for fagområdet bygg- og anleggsteknikk. Nylig ble det klart at Fagskolen i Østfold tildeles akkreditering for fagområdet helse. De to offentlige fagskolene slipper dermed å søke NOKUT når de oppretter nye utdanningstilbud. Illustrasjonsfoto: Terje Heiestad.

– Nå kan vi utvikle og selv godkjenne våre egne utdanninger langt raskere enn tidligere. Dermed kan vi tilby utdanninger med et faglige innholdet yrkessektoren etterspør til enhver tid, sier en fornøyd rektor, Ketil Solbakke, ved Fagskolen i Østfold.

Nylig ble det klart at Fagskolen i Østfold tildeles akkreditering for fagområdet helse og at Fagskolen Innlandet får akkreditering for fagområdet bygg- og anleggsteknikk. At en fagskole får akkreditering for et fagområde, betyr at fagskolen er vurdert til å kunne kvalitetssikre sine studietilbud på linje med den godkjenningen den ellers vil kunne få fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). De to skolene slipper dermed å søke NOKUT når de oppretter nye utdanningstilbud.

Fagmiljø og samarbeid

En akkreditering innebærer, ifølge NOKUT, at de to fagskolene har et kompetent fagmiljø og at de i tillegg har et godt og nært samarbeid med yrkesfeltet de skal betjene. 

– Dette gir frihet og mulighet til å gjøre endringer, noe som er viktig for å kunne tilfredsstille arbeidslivets behov for kompetanse, sier Arne Høy, avdelingsleder for bygg, anlegg og BIM ved Fagskolen Innlandet. Gruppen bygg- og anleggsfag omfatter et knippe linjer/utdanninger, på samme måte som faggruppen helse i Østfold omfatter syv spesialutdanninger. 

Stor jobb

– Det er et stort grunnlagsarbeid som ligger til grunn for akkrediteringen. Prosessen har gått over lang tid, sier Frank-Jørgen Vangen, assisterende rektor ved Fagskolen Innlandet. Søknaden om akkreditering er omfattende, og innebærer bl.a. et besøk av NOKUT der hele skolens organisasjon gjennomgås. Dessuten undersøker NOKUT hos bedriftene som mottar studentene fra fagskolen.

– Arbeidet med å etablere studietilbud vil fortsatt kreve mye arbeid, men det vil nå dreie seg om lokal gjennomarbeiding, at vi må sikre kvaliteten lokalt, sier Frank-Jørgen Vangen.

Applaus

På Fagskolen i Østfold understreker Gry Ulvedalen, utdanningsleder for helse- og oppvekstfag, at et nært samarbeide med helsesektoren i fylket har vært avgjørende for å få akkrediteringen. Prosessen, som har vart i to år, har vært krevende, ikke minst fordi lover og regler har endret seg i samme periode. 

Både i Fredrikstad og på Gjøvik har fagskolene feiret sine akkrediteringer, og i fylkestinget i Oppland vanket det applaus da akkrediteringen til Fagskolen Innlandet ble gjort kjent.