Fortsatt vekst i søkertall

Stadig flere vil begynne på de seks offentlige fagskolene på Østlandet. Skolene rapporterer om stabile eller økende søkertall. Og det finnes stadig restplasser!
fagskolen_tinius-olsen_komposittlab-tip
Det kan bli trangere på kompositt-verkstedet ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg neste år. Også Fagskolen Innlandet på Gjøvik melder om 30 prosent økning til heltidsstudiene. Mønstret de siste årene er at nettundervisning blir stadig mer populært. Foto: Terje Heistad.

Da søknadsfristen gikk ut 15. april, var det klart at også kommende skoleår vil bli et hektisk år for de seks skolene. Trolig vil over 2600 studenter begynne på fagskolene i Østfold, Vestfold, Oslo/Akershus, Telemark, Buskerud (Tinius Olsen) og Oppland/Hedmark (Innlandet).

Fordi studietilbudet stadig endres i tråd med nye krav og ønsker, kan det være vanskelig å sammenligne tall for de enkelte linjer. Men det store bildet er at fire av skolene rapporterer om stabile søkertall, mens Innlandet og Tinius Olsen melder om drøyt 30 prosent flere studenter.

Mange på nett – og på heltid

Mønstret de siste årene er at nettundervisning blir stadig mer populært. Slik er det også i år; flere ønsker nettundervisning og færre vil studere på heltid. Men bildet er ikke helt entydig, bl.a. melder fagskolen Tinius Olsen (på Kongsberg) om mange søkere på heltidsstudiene i TIP (Teknisk og industriell produksjon) og BIM (3D-prosjektering). Også byggfagene klarer seg godt, der er heltidsstudentene stadig mange, rapporterer bl.a. Fagskolen Innlandet.

- Vi jobber mye for å fylle opp de faste dagklassene, altså studenter som er til stede på skolen. Det er viktig å skape et miljø og en arena for både lærere og studenter, og kommende skoleår vil fordelingen mellom nett og heltid være den samme som i år, sier Hans Ole Dyrseth, leder ved Prosjekt og markedsavdelingen ved Fagskolen i Telemark.

Landbruk populært

De tekniske fagene (bygg, elkraft, elektronikk) er som vanlig populære. Den andre store gruppen er helsefag, her er søkertallet høyere enn i fjor. En interessant vekst finner sted innenfor landbruksfag. Fagskolen Innlandet, som tilbyr flere landbrukslinjer på ulike steder, melder om at søkertallet er økt fra 16 i 2016 til 76 i 2017. Prosentvis en økning på hele 375 prosent! Også i Fredrikstad meldes det om økt interesse for maten vår – her er det linjen Matteknikk som opplever en kraftig vekst.

Glemt å søke? Eller har studielysten meldt seg de siste dagene? Da er det greit å huske at fagskoletoget ikke er gått. Ledige plasser finnes, og noen søkere kan ombestemme seg eller være ukvalifiserte. Ta kontakt med den enkelte skole, de gir nærmere opplysninger og veiledning. 

Sterk økning nasjonalt

Nasjonalt opptakskontor for fagskolene opplyser at antall søkere pr 16. april var 6177, mot 5835 i fjor. Søkertallene for årets opptak viser en økning på over 300 søkere i forhold til 2016.