Gjør sosial aktivitet til en del av hverdagen

Det som begynte som et forsøk i en praksisperiode for to fagskolestudenter, er nå blitt en del av hverdagen for brukerne ved Åsnes kommunes avdeling for psykisk helse og rus ved Kjølarønningen.
Fagskolen Innlandet Helsefag Lena Jonsrud Iren Foseid Tverrfaglig miljøarbeid i rus og psykisk helse
Videreutdanningen vår har gjort oss faglig tryggere, forteller Iren Foseid (t.v.) og Lena Jonsrud.
FOTO: Tor Jostein Sørlie

Iren Foseid og Lena Jonsrud er miljøarbeidere i Åsnes kommunes avdeling for psykisk helse og rus, og det har de vært i seks år. Nå har de bidratt til at sosial aktivitet er kommet med på en fast dag i ukeplanen.

Foseid har grunnutdanning som barne- og ungdomsarbeider og Jonsrud som hjelpepleier. I 2015 begynte begge et toårig studieløp på deltid i regi av Fagskolen Innlandet. I juni i år var de ferdig videreutdannet i fagfeltet Tverrfaglig miljøarbeid i rus og psykisk helse.

Studietida inneholdt to praksisperioder. Den første gjennomførte de ved et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo.

- Der fikk vi en glød til å gjøre noe sosialt med brukere på vår egen arbeidsplass, sier Jonsrud.

Den gløden tok de med seg hjem og brukte i praksisperiode nummer to, som de gjennomførte på egen arbeidsplass. Med erfaring fra lavterskeltilbudet i Oslo fikk de idéen om å gjøre noe for brukerne ved tjenesten hjemme i Åsnes. Brukermedvirkning var sentralt fra første dag, og det ble satt inn en liten undersøkelse med spørsmål til brukerne om hva de kunne tenke seg av aktivitet. De fleste svarte at de ville komme seg ut.

Motivering og mestring

Miljøarbeidertjenesten ved Kjølarønningen er en døgnbemannet enhet og har i dag ca. 40 personer som er brukere av tjenesten. Mange bor rundt omkring i kommunen, og ved Kjølarønningen er det også er 16 leiligheter som de ansatte betjener.

- Mye av hverdagen i fagfeltet går ut på å bistå og veilede brukerne én og én i daglige gjøremål. Å motivere brukerne og få dem til å oppleve mestring er noe vi brenner for. Nå har vi også klart å dreie dette til mer sosiale aktiviteter der brukerne gjør ting i felleskap, sier Jonsrud.

Et eksempel på en sosial aktivitet er baking.

- I fjor høst var det de som mente at de overhodet ikke kunne bake, men de ble med til slutt for å lage kokosmakroner, smultringer og diverse julekaker. Så ble det på nytt mange kvelder med sosialt treff i jula for å spise det de tidligere hadde bakt, sier Foseid.

- Sosial aktivitet er en viktig del av hverdagen som igjen kan gi mestringsfølelse og økt livskvalitet. Aktivitetene er tilrettelagt for alle, da det er noen som ikke klarer å komme seg ut, kanskje på grunn av sine psykiske lidelser, sier Jonsrud.

Tar Solør i bruk

Aktivitetene er fordelt på dagaktivitet den ene uka og kveldsaktivitet den neste. Slik rullerer det annenhver uke slik at de som er opptatt på dagtid har mulighet for å være med på kveldsaktivitet. Nå har det også kommet i gang et godt samarbeid med Sparbyhuset dagsenter.

- Vi bruker nærmiljøet veldig mye og blir bedre kjent med mange fine plasser og severdigheter i Åsnes, Våler og Grue. Bålkos med noe å bite i er standard ved hver tur, sier Jonsrud.

Praksisperioden var slutt ved nyttår. Men de sosiale aktivitetene har altså fortsatt etter det.

Tirsdag er fast turdag, og aktivitetsplanen framover er klar. Brukerne har vært på turer i sommerferien også.

Opptil 15 brukere har vært faste innslag på turer og utflukter.

- Men vi har sett at også de som ikke er med på aktivitetene er opptatt av dette. I tillegg er turene noe som brukerne snakker om både før og etter at de har funnet sted. Da får aktivitetene en verdi som strekker seg over et lengre tidsrom. De har noe å glede seg til og de får hyggelige minner å tenke tilbake på, sier Jonsrud.

Dermed blir det kanskje enda flere turdeltagere på sikt.

Stor takk til næringslivet

Da de to miljøarbeiderne ønsket å komme i gang med aktivitetene i praksisperioden, fantes det ingen penger til formålet.

- Da henvendte vi oss til butikker i Åsnes. Det ga resultater, for vi fikk gaver. Det er vi svært takknemlige for, og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har støttet oss, sier Jonsrud og Foseid.

Til utfluktene og de øvrige aktivitetene er det i stor grad dagligvarer det er behov for. Mange butikker bidro i praksisperioden, og Joker Kjellmyra har til og med fortsatt å bidra med dagligvarer også etter at praksisen var over.

- Deres bidrag er svært kjærkomment og gjør at vi har kunnet fortsette, sier Jonsrud.

Bankene har også bidratt. Iren og Lena søkte Grue Sparebank om øremerkede midler til turutstyr som bålpanne, kaffekjele, gryte, tallerkener, pilkestikker og isbor.

- Det fikk vi, og dette er utstyr som er flittig i bruk.

Sparebanken 1 Østlandet har donert blant annet sekker, sitteunderlag og drikkeflasker. Til sammen utgjør dette vesentlige bidrag til å skaffe utstyr som trengs når brukerne er på tur.

Etter forespørsel fikk de også fiskestenger av Åsnes Jakt- og fiskeforening.

Drømmer om gapahuk

Bålpanna har for øvrig vært benyttet selv om brukerne ikke har vært på tur. På utearealet på Kjølarønningen har det gjennom hele sommeren vært grillfest for brukerne, og da har bålpanna vært i hyppig bruk.

Aktivitetene inkluderer en matbit i fellesskap. Derfor er fryseren som inngikk i et dødsbo som ble donert til aktivitetene en svært kjærkommen gave de to miljøarbeiderne er veldig glade for.

Nå drømmer de om å kunne få på plass en gapahuk til bruk på utearealet ved Kjølarønningen. Det ville blitt et strålende sosialt samlingspunkt sommer og vinter, som gjør at man kan være ute under tak selv om været skulle være dårlig.

- Vi anser at det vi begynte med i praksisperioden har vært vellykket, og derfor kommer vi til å fortsette med dette, sier Foseid.

- Videreutdanningen vår har gjort oss faglig tryggere. Vi ser en stor betydning i noen ord som vi også jobber etter: «Gi aldri opp». Nå vet vi enda mer om hva brukerne sliter med, og vi kan jobbe ut fra det. Gjennom de sosiale aktivitetene får vi mulighet til å bli enda bedre kjent med brukerne fra et annet perspektiv, sier Jonsrud.