– Har lært utrolig mye, både faglig og personlig!

Nylig fikk de sine vitnemål som bevis på fullført fagskoleutdannelse i helseadministrasjon. Det er Rita, Line og Gro veldig fornøyde med.
Fagskoleutdanningen har vært et skikkelig kompetanseløft og viktig for vår personlige utvikling, sier de tre fornøyde studentene som nå er ferdig med sine to år på linjen for helseadministrasjo
Fagskoleutdanningen har vært et skikkelig kompetanseløft og viktig for vår personlige utvikling, sier de tre fornøyde studentene som nå er ferdig med sine to år på linjen for helseadministrasjon ved Fagskolen Oslo Akershus. Fra venstre Rita Thorsen, Gro Håvi og Line Lindstad. Foto: Lars-Ludvig Røed

En rekke utredninger har konkludert med at helsefag vil være en av vinnerne på de kommende års jobbmarked. Så de har trolig satset riktig, de 18 som nylig fikk sine vitnemål på linjen for helseadministrasjon på Fagskolen Oslo Akershus.

Rita Thorsen, Line Lindstad og Gro Håvi er i hvert fall ikke i tvil om at de har gjort noe riktig de to siste årene. Høsten 2016 begynte de tre sammen på deltidsstudiet i helseadministrasjon, og i dag, etter altså to års skolegang, er godordene mange:

– Det har vært helt utrolig å få gå her. Jeg ville utfordre meg sjøl og min kompetanse, og jeg har fått mye ny kunnskap. Også personlig har det vært et løft. Jeg har fått en kjempesterk mestringsfølelse, og det har vært veldig nyttig å få høre om andres erfaringer. Vi kommer jo fra ulike miljøer og arbeidssteder, sier Rita Thorsen (35), som jobber på thoraxkirurgisk sengepost Rikshospitalet.

– Jeg hadde hørt om fagskolen fra andre som har gått her, og jeg ville søke for å øke min kompetanse. Det har vært en fantastisk reise, utdanningen her har også gitt meg mye personlig. Jeg har veldig lyst til å jobbe administrativt, og denne utdanningen gir meg en god bakgrunn for det, sier Line Lindstad (46), i dag ansatt på lungeavdelingen på Rikshospitalet.

Også Gro Håvi (55) er storfornøyd med valget av utdanning:

– Jeg visste ikke noe om fagskolen, og da jeg litt tilfeldig fikk høre om den, trodde jeg ikke at jeg kunne søke. Men jeg kom inn på bakgrunn av realkompetanse. Jeg ville utvikle meg selv og få mer «faglig kjøtt på beinet». Det har vært to fantastiske år, jeg har lært utrolig mye. Fint at dette kan skje også i voksen alder! Nå vil jeg gjerne gi noe tilbake til arbeidsplassen min, sier Gro som jobber på gastromedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus.

Alle tre har fått lønn fra arbeidsgiver for å kunne videreutdanne seg, velviljen har altså vært til stede. Men de tre understreker at det ikke kommer noen nye oppgaver automatisk, man må selv søke og være aktiv. Underveis har de likevel fått signaler om at deres økte kompetanse verdsettes.

– Vi håper og tror jo at vi har fått noe å slå i bordet med, sier Rita som nå er blitt teamleder. De to andre forteller om nye oppgaver via innhopp og hyggelige vikariater. 

En time før de skal motta sine vitnemål i det store auditoriet på Kuben, gir de tre også solide skussmål til fagskolens lærerkrefter, ordene som brukes er «veldig dyktig» og «har løftet oss». Smilende kan de tre fastslå at godord også kommer den andre veien, altså fra skolen:

– Vi er et veldig fint kull, vi har fått attest for det!!