Hvorfor skal du velge fagskolen?

Vi lever i kunnskapssamfunnet. Vi er omgitt av avansert teknologi, men den er avhengig av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den. Framtiden handler om økt kompetanse. Aldri har fagkunnskap vært mer etterspurt.
40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dette kan DU gjøre noe med!
40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dette kan DU gjøre noe med!

Budskapet fra norske bedrifter er klart: Høyest på ønskelisten står yrkesfag og fagskoleutdanning. NHOs årlige kompetansebarometer viser igjen og igjen at bedriftene ønsker flere ansatte med yrkesfag og fagskolebakgrunn. Og 5500 norske bedrifter tar ikke feil! Ca. 61 prosent av dem har behov (i stor eller noen grad) de neste fem årene for flere ansatte med yrkesfaglig utdanning fra videregående skole. På den neste plassen følger fagskoleutdanning, der er tallet 52 prosent. Dermed ligger fagskolene klart over utdanning på bachelor- og masternivå, der er tallene henholdsvis 42 og 34 prosent. 

Og bedriftenes ønsker er mer enn bare ønsker, de gjenspeiler en viktig problemstilling: 40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dessuten får de ikke ekspandere slik de ønsker. Dette kan DU gjøre noe med!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det slik: – Vi snakker mye om kunnskapssamfunnet. Vi må huske på at en fagarbeider også i høy grad er en kunnskapsarbeider. Fagskolene har lenge vært i skyggen av det øvrige undervisningssystemet, men nå skal de få den plassen de fortjener. 

En mer spennende jobb

– Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for Fagskolen Tinius Olsen, sier en fornøyd Fredrik Smerud. Høsten 2017 fikk han ny jobb som distriktssjef i bedriften Fuglesang AS, en ettertraktet jobb der han utkonkurrerte mange andre høyt kvalifiserte søkere. Smerud hadde fagbrev innen dataelektronikk før han valgte å studere mekatronikk på fagskolen i Kongsberg. Han fulgte også opp med ett år på komposittlinjen.
Det er mange som har opplevd det samme som Fredrik; at fagskolestudier gir dem muligheter for ny jobb. Ønsker du mer spennende og utvidede arbeidsoppgaver? Er du klar for mer ansvar? Vil du bli prosjektleder? Eller vil du rett og slett bli en enda bedre fagarbeider? Fagskolen er svaret. 

Du lærer mer

De seks offentlige fagskolene på Østlandet (Oslo/Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud (Tinius Olsen), Telemark, Innlandet) samarbeider om utdanningstilbud som hele tiden skal være oppdatert og sette deg i stand til å hanskes med nye utfordringer i ditt fag. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform, ofte er de tverrfaglige og gjennomføres i samarbeid med lokale bedrifter og kommuner. 

Du kan kombinere jobb og studier

Studentene på fagskolene har ofte noen års yrkeserfaring. Mange har fast jobb, ofte familie og barn. Fagskolene tilbyr undervisning for alle: Heltid, deltid eller nettstudier. Velger du heltid, f.eks. i tekniske fag, varer studiet i to år. Velger du deltid, tar studiet lengre tid, men da kan du kombinere jobb og studier. Velger du nettstudier, er du uavhengig av geografi og skoletider. Da kan du planlegge skoletimene selv – og kanskje være i full jobb samtidig. Mange arbeidsgivere ønsker at deres ansatte skal ta fagskoleutdanning: Noen studenter får økonomisk støtte til heltidsstudier, andre får forholdene lagt til rette for en kombinasjon av jobb og deltids- eller nett- og samlingsbaserte studier.  

Fagskolene samarbeider nært med bedriftene

Et særtrekk ved fagskolene er deres nære samarbeid med lokale bedrifter og kommuner. Det handler om prosjekter, utplassering, lærerkrefter, laboratorier m.m. Det nære forholdet sikrer faglig oppdatering, dessuten at fagskolene hele tiden formidler kunnskap som er relevant for bedriftene. Norske bedrifter framhever nettopp dette; at fagskolene – med sin satsing på både teori og praksis – utdanner mennesker som kjenner sitt fag og sin bransje. Prosjektoppgaver løses ofte i samarbeid med en lokal bedrift, en kontakt som også har resultert i mange jobbtilbud.

Du utvikler deg personlig 

Fagskolen gir deg mer enn bare økte ferdigheter. Som i annen høyere utdanning vil studiene øke din evne til refleksjon, til å se sammenhenger, du vil lære deg å lære. Som på et bachelor-studium skal du gjøre en avsluttende, selvstendig oppgave, det vi kaller hovedprosjekt. Men en viktig forskjell er at hovedprosjektet på fagskolen alltid handler om noe bedriftene etterspør. Svært ofte hentes problemstillingene fra din egen arbeidsplass og virkelighet. Det gjør deg ikke mindre attraktiv.

Med fagskoleutdanning får du en unik kombinasjon av fagspesialisering og ledelsestrening. Det er en blanding som gir deg en mer interessant arbeidshverdag, det styrker bedriften din – og du blir en enda viktigere deltaker i det kunnskapssamfunnet vi alle skal leve av.