KickOff for alle BIM Fagskolestudenter på Østlandet

Omlag 70 BIM-studenter var samlet da Fagskolen Oslo arrangerte ICE og samhandlingsdag. Fagskolen Oslo er kjent for sitt profesjonelle BIM miljø med hypermoderne utstyr og kompetente lærere. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg eller anlegg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold.

Bilde: mingling med studenter og lærere jobbmuligheter etter kun ett år.

Fagskolene på Østlandet utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon, installasjon og snart anlegg/infrastruktur. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg svært gode.

KickOff for studenter

BIM studenter ved Fagskolen Tinius Olsen, Fagskolen innlandet, Fagskolen Oslo Akershus avd. Vestby og studenter ved Fagskolen Oslo var samlet til en felles dag for å bli kjent med hverandre og lære ICE og samhandling i et BIM-prosjekt. Dagen er en forberedelse til et felles prosjekt på BIM-linjene, som skal være et samarbeid på tvers av skolene. Dette gir deling av kompetanse, og ulike faggrupper praktiserer faglig samarbeid.

Bilde: Ingolf Sundfør ønsker velkommen BIM-prosjekt.

-Stå på folkens, mange utfordringer venter dere i dag som skal dokumenteres og som det skal samhandles om. Det er akkurat denne samhandlingskompetansen som næringslivet etterspør, sier Ingolf Sundfør, teamleder på BIM, som ønsker velkommen.

Næringslivet er med

BIM-kompetanse er svært etterspurt i bransjen. Personer fra næringslivet og tidligere studenter bidrar med egne erfaringer og viser til den store betydningen denne samhandlingskompetanse i et BIM-prosjekt.

-Samhandlingskompetansen dere erverver dere er helt avgjørende for næringslivet, sier Øyvind Børstad fra HENT. HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter.

Bilde: Øyvind Børstad, HENT

Komplementære kompetanser er etterspurt

Denne dagen blir studenter satt sammen i prosjektgrupper på tvers av skoler og fag. Slik starter arbeidet med å lære å anvende komplementære kompetanser og samhandle om utvikling av styringsdokumenter. Olianne Friis, fjorårets BIM-student, engasjerer forsamlingen med å fortelle om jobben sin i NTI. NTI AS er blant de største tilbyderne av CAD/BIM-, PDM- og dokumenthåndteringsløsninger i Norden med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Bilde: Olianne Friis, NTI AS

Norges fremste miljø på digital samhandling

Fagskolen Oslos digitale samhandlingsrom bidrar til at fagskolekandidatene får bedre og mer yrkespraktisk kompetanse i å planlegge og gjennomføre komplekse byggeprosjekter. Dette er kunnskap som er spesielt etterspurt i bygg- og anleggsbransjen. Helt konkret handler dette om å lære studentene om Integrated Concurrent Engineering (ICE), som er en viktig og moderne metode som blant annet brukes i byggeprossesser, bruk av BIMsync og VR i samhandling. Dagen ble avsluttet med intens trening og utprøving i ICE-rommet.

-Dette var en svært lærerik dag, uttrykte studentene og var svært fornøyd med innsatsen.