Logistikkstudenter samarbeider med næringsliv

Studentene samarbeider med softlogs.net og Hunton om å teste ut et system for fakturakontroll.
Fagskolen Innlandet Logistikk Hunton softlogs.net
Fra venstre: Trond Strøm, Terje Samuelsen (logistikksjef i Hunton), Ingar Skjerven, Alexander Røneid og Øistein Solberg (administrerende direktør i softlogs.net).

Avgangsstudenter i 15 LT er involvert i et prosjekt på Hunton i Gjøvik, der de er med på å teste ut et system for fakturakontroll av Huntons transporter. IT-leverandøren Softlogs.net har utviklet et program for en slik fakturakontroll og transportanalyse som Hunton i disse dager vurderer om de skal implementere i sitt logistikksystem.

Studentenes bidrar til å teste ut dette programmet for bedriften. En student i klassen var en av initiativtakerne til prosjektet.

Bedriften har en transportavtale med transportør. Avtalen er kompleks og omfatter type gods, samlasting og -kjøring sammen med annet gods. Dermed blir transportkostnadene vanskelige å beregne, og det er utfordrende for vareeier å kontrollere om transportfakturaene fra transportør er korrekte.

Softlogs.net har utviklet et system som evner å analysere de enkelte punkter i avtalen og beregne eventuelle avvik i forhold til avtale og utført oppdrag.

Testingen av IT-løsningen ble utført i en workshop på Fagskolen Innlandet.