Logistikkstudenter samarbeider med næringsliv

Studentene samarbeider med softlogs.net og Hunton om å teste ut et system for fakturakontroll.

Avgangsstudenter i 15 LT er involvert i et prosjekt på Hunton i Gjøvik, der de er med på å teste ut et system for fakturakontroll av Huntons transporter. IT-leverandøren Softlogs.net har utviklet et program for en slik fakturakontroll og transportanalyse som Hunton i disse dager vurderer om de skal implementere i sitt logistikksystem.

Studentenes bidrar til å teste ut dette programmet for bedriften. En student i klassen var en av initiativtakerne til prosjektet.

Bedriften har en transportavtale med transportør. Avtalen er kompleks og omfatter type gods, samlasting og -kjøring sammen med annet gods. Dermed blir transportkostnadene vanskelige å beregne, og det er utfordrende for vareeier å kontrollere om transportfakturaene fra transportør er korrekte.

Softlogs.net har utviklet et system som evner å analysere de enkelte punkter i avtalen og beregne eventuelle avvik i forhold til avtale og utført oppdrag.

Testingen av IT-løsningen ble utført i en workshop på Fagskolen Innlandet.

Kurskode
FTT03H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Studiefagene omhandler logi­stikk, transport samt administrative fag og samhandling. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Innlandet
Heltid
Deltid
Nettbasert
Publisert: 27.04.17, Kl. 10:55 / Av: Thor Åge Bergan