Millionpris til Vestfold

Fagskolen i Vestfold ble den aller første vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Skolen får prisen for sitt nye studium for elektromontører.
Det prisvinnende elektroteknikerstudiet er nettbasert, og studentene velges ut av bedriften de jobber i. Foto: Terje Heiestad
Det prisvinnende elektroteknikerstudiet er nettbasert, og studentene velges ut av bedriften de jobber i. Foto: Terje Heiestad

Det var på NOKUTs fagskolekonferanse i Bergen at historiens første Utdanningspris for fagskoler ble delt ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Elektroteknikerstudiet er et fantastisk eksempel på at samarbeid mellom bransje og utdanningsinstitusjon gir fagfolk anledning til å studere videre og på den måten bidra med utvidet kompetanse på arbeidsplassen, sa kunnskapsministeren og overrakte 1 million kroner til Fagskolen i Vestfold.

Det prisvinnende studiet er et pilotprosjekt som skal sørge for at elektromontører blir værende lenger i jobb ved å få etterutdanning. Bransjen har i en periode opplevd lekkasje av fagfolk som resultat av manglende kompetanse, og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) tok – via sin bransjeforening Nelfo i Buskerud - derfor i 2015 et initiativ overfor Fagskolen i Vestfold for å skape et nytt utdanningstilbud. Studiet er utviklet ved fagskolen i samarbeid med Nelfo.

Studietilbudet er nettbasert, og studentene velges ut av bedriften de jobber i. Studiet er nå akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og det vil fra januar 2018 også være et åpent studium ved fagskolen.

Den nye prisen er en del av det såkalte fagskoleløftet som skal stimulere til økt kvalitet og nyskaping i landets fagskoler.

NOKUT-direktør Terje Mørland åpnet konferansen i Bergen, og tror at den nye prisen vil være til inspirasjon for andre:
- Jeg er veldig glad for at fagskolen har fått sin egen pris. Det skulle bare mangle. Håpet er at fagmiljøene strekker seg litt ekstra for å gjøre utdanningene sine enda bedre, sier Mørland.

Prosjektansvarlig Vidar Luth-Hanssen mottok prisen på vegne av Fagskolen i Vestfold.

Juryen kaller vinneren «et eksemplarisk og gjennomtenkt tiltak for å styrke utdanningskvaliteten». Juryen framhever at prosjektet har en tydelig målsetning: å styrke studentenes faglige kompetanse og kunnskap, samt utvikle et oppdatert utdanningstilbud som er etterspurt av arbeidslivet. Tiltaket er gjennomført i tett og balansert samarbeid med studenter, ansatte og arbeidsliv, noe som har sikret både forankring, motivasjon og engasjement. Samarbeidet synes å ha gitt gevinster for alle parter, og overføringsverdien av dette tiltaket er stor, anfører juryen – som var imponert av at det også foreligger ekstern finansiering for deler av tiltaket.

NOKUT mottok i alt ni nominasjoner fra ni fagskoler, både offentlige og private, til prisen. Fire av dem kom fra de samarbeidende offentlige fagskolene på Østlandet.

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Prisen forvaltes av NOKUT.

Prisen er på én million kroner og tildeles i år i sin helhet til ett tiltak.