Ny rapport: Skyhøyt behov for fagskoleutdannede!

På oppdrag fra LO og NHO har Oslo Economics utredet kunnskaps- og kompetansebehovet som er nødvendig for at Norge skal lykkes med å bygge nye, grønne verdikjeder.
Illustrasjon rapport

– Rapporten er klinkende klar. Vi klarer ikke å utvikle ny, grønn teknologi uten nok dyktige fagarbeidere. Vi mangler allerede tusenvis av arbeidstakere som vi er helt avhengige av for å lykkes frem mot 2030. At dette gapet vil fortsette å øke med over 100 000 arbeidstakere i årene fremover er alvorlig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Norge vil mangle 115 000 fagarbeidere

Oslo Economics estimerer i sin rapport at utviklingen av de åtte grønne verdikjedene vil ha behov for ytterligere 13 000 – 115 000 sysselsatte innenfor utvalgte yrkesgrupper.

Nesten 50 prosent av dette kompetansebehovet omfatter håndverksyrker og operatører, 40 prosent ingeniører og arbeidsledere og om lag 10 prosent er sivilingeniører og IKT-utviklere. Behovet for sysselsetting til forskningsinstitusjonene kommer i tillegg.

Hele rapporten