Ny Tinius-rektor vil forsterke fagskole-profilen

- Kongsberg er et industrilokomotiv. Det lokale næringslivet her er aktivt og godt, og nå vil vi på fagskolen være en enda nærere samarbeidsaktør både lokalt og nasjonalt.

Det sier den ferske rektoren på Fagskolen Tinius Olsen, Eirik Hågensen. Han har nylig ønsket skolens drøyt 400 studenter velkommen til et nytt skoleår, et skoleår som i enda sterkere grad enn tidligere skal utformes i samarbeid med bedrifter i regionen.

– Våre engasjerte og dyktige lærere samarbeider allerede med en god del bedrifter i Buskerud, og jeg ønsker å utvide dette ytterligere. Vi har allerede skaffet flere slike samarbeidsavtaler. Jeg kommer selv fra en jobb ved Kongsberg Maritime, og jeg har sett også fra den posisjonen at det er mye å hente på å samarbeide. Fagskolen skal være en kompetanseleverandør til bedriftene, og da må vi enda tettere på, skjønne hva bedriftene ønsker og skreddersy vår utdanning etter dette, sier Hågensen. Han fremhever Y-veien, altså mennesker med fagbrev, svennebrev eller yrkesfaglig kompetanse og deretter fagskoleutdanning som et svært viktig innslag i bedriftenes arbeidsstokk.

Fagskolen Tinius Olsen kan også by på en nyhet: Høsten 2018 starter det nye studiet Industriell digitalisering. Faget er et svar på utfordringene som Industri 4.0 reiser, og NOKUT har nylig godkjent undervisningsopplegget. Nå venter innkjøp av laboratorieutstyr og andre nødvendigheter, og fra april neste år kan studentene søke om opptak.

– Det er et vanvittig spennende fagmiljø her på Kongsberg, med mange dedikerte, engasjerte og flinke fagfolk. Her er det også mulig å gjøre karriere, sier Eirik Hågensen, han er selv eksempel på det. 41-åringen er utdannet sjøkaptein og var i Sjøforsvaret i ti år før han begynte hos Kongsberg Maritime. Der ble han etter hvert Vice President for Studies and Training – før han altså nå i sommer overtok som rektor på Fagskolen Tinius Olsen. 

Publisert: 29.09.17, Kl. 07:51 / Av: Lars-Ludvig Røed