Ny videreutdanning for elektromontører

Fagskolen i Vestfold tilbyr nå et nytt studium rettet mot elektrikere. Utdanningen «Elektrotekniker» er samtidig et lite stykke historie: For første gang tilbyr fagskolene nå en halvårig etterutdanning.
Elektrolabben
Korte, yrkesrettede utdanninger for de med fagbrev er etterspurt i industrien. For første gang har en halvårig utdanning innen elektroteknikk sluppet gjennom nåløyet. Foto: Terje Heiestad.

«Er du en dyktig elektriker? Trives du i yrket og er klar for flere utfordringer? Har du lyst til å utvikle deg videre både faglig og personlig?» Slik spør Fagskolen i Vestfold når de i disse dager informerer om sitt nye studium: Elektrotekniker. En utdanning rettet mot de som allerede er elektromontører – og som ønsker faglig påfyll og ny motivasjon.

Historisk og gratis

Det nye studiet er nylig godkjent av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det garanterer altså for kvalitet og et godt innhold, dessuten betyr det at den offentlig eide fagskolen kan tilby en gratis utdanning. De seks samarbeidende fagskolene på Østlandet, der Fagskolen i Vestfold inngår, får jevnlig ulike undervisningstilbud godkjent av NOKUT, men denne utgaven er litt spesiell: For første gang har en halvårig utdanning sluppet gjennom nåløyet.

I tillegg til at studiet er solid bygget opp, handler nyvinningen om etterspørsel:

- Korte, yrkesrettede utdanninger for de med fagbrev er etterspurt i industrien, og sentrale næringslivsorganisasjoner ønsker denne korte formen for fagskoleutdanning, sier Ola Småkasin, rektor ved Fagskolen i Vestfold.

Samarbeid med Nelfo

Utdanningen «Elektrotekniker» er derfor blitt til som et samarbeid mellom bransjeorganisasjonen Nelfo og Fagskolen i Vestfold. Særlig har Nelfo i Buskerud vært en pådriver, der ønsker medlemsbedriftene å styrke sin konkurranseevne ved å tilby faglig oppdaterte montører.

Fra januar 2018 tilbys utdanningen som et nettstudium. Det er beregnet som et halvt års heltidsstudium, men i praksis vil det strekke seg over ett år på deltid. Det egner seg dermed godt for fagfolk som ønsker en videreutdanning, men som på grunn av jobb og forpliktelser ikke kan reise til en fagskole og være der på full tid.

Oppfølging

De som søker denne praktisk rettede videreutdanningen, vil få solid teknisk påfyll i elektrofaget, først og fremst rettet mot bygg. I tillegg vektlegges økt forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister. Sentralt står også digitale kommunikasjonsløsninger og å anvende tekniske løsninger i samsvar med miljø og operasjonelle krav.

Det nye nettstudiet er utformet for å gi studentene nær kontakt med både lærere og medstudenter, det handler om struktur, støtte og faglig innhold. Undervisningen skal tilpasses den enkelte students (og entreprenørens) ønsker og behov, studentene vil bli fulgt tett opp.

Studiet er åpent for søkere fra hele landet. For nærmere informasjon: Se www.fiv.no