Nye fag, nye muligheter

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Kompetansen må fornyes og videreutvikles, og den yrkesfaglige utdanningen har fordelen av å være tett koblet til arbeidslivet.
forside

Fagskolene på Østlandet er en samarbeids-organisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen.

Fagskolene samarbeider om å tilby utdanningstilbud som hele tiden skal være attraktive, fleksible og foretrukne i yrkessektoren. Vi tilbyr litt ulike studietilbud, fordi vi tilpasser oss det lokale næringslivets kompetansebehov. Vi utvikler studietilbudet kontinuerlig, og det kommer stadig til nye fremtidsrettede studier. 


Høyere yrkesfaglig utdanning til fagfolk
Gjennom “Lov om høyere yrkesfaglig utdanning” har fagskolene fått et viktig løft. Den nye fagskoleloven sidestiller fagskoleutdanning på lik linje med universitets- og høgskoleutdanning. Loven har vært sentral for å øke status for studentene og fagskoleutdanningen.


Offentlige fagskoler
Norge har behov for dyktige fagfolk i tiden fremover. Vi er stolte av å være offentlige fagskoler og kan tilby gratis høyere utdanning til fagfolk

 

Fagskolenes bransjeprogram

Fagskolene har i samarbeid med partene i arbeidslivet utviklet bransjeprogram. Bransjeprogrammene utvikler kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Dette er korte og fleksible modulbaserte studier med omfang under 30 studiepoeng. Det gjør at fagarbeidere kan studere i kombinasjon med jobb og velge relevant modul ut fra eget og virksomhetens kompetansebehov. Bransjeprogrammene er en del av regjeringens kompetansereform "Lære hele livet". Kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet. Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og 41 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Fagskolene har utviklet bransjeprogram for en rekke bransjer.

Les mer om Bransjeprogrammene og studietilbudene vi har her ››