Offensiv for flere fagarbeidere

Bygg- og anleggsnæringen roper etter fagfolk, bedriftene har for få med fag- og svennebrev. Samtidig tar NHO tak for å styrke yrkesopplæringen og vise fagarbeidernes betydning for innovasjon.
Fire av ti bedrifter i bygg- og anleggsnæringen sliter med å få tak i ansatte som har fag- og svennebrev, viser et konjunkturbarometer som BNL – Byggenæringens Landsforening har utarbeidet. Foto
Fire av ti bedrifter i bygg- og anleggsnæringen sliter med å få tak i ansatte som har fag- og svennebrev, viser et konjunkturbarometer som BNL – Byggenæringens Landsforening har utarbeidet. Foto: Terje Heiestad.

Halvparten av bedriftene i bygg- og anleggsnæringen vil øke bemanningen i første halvår 2018. Men fire av ti bedrifter sliter med å få tak i ansatte som har fag- og svennebrev, viser et konjunkturbarometer som BNL – Byggenæringens Landsforening har utarbeidet.

Barometeret, som er basert på opplysninger fra et stort antall bedrifter, viser at det særlig er de største aktørene som planlegger å ansette flere. Den viktigste drivkraften for vekst har de siste årene vært aktiviteten i boligbygg og anlegg, nå ser det ut som om anleggene er viktigst for vekst i 2018 og 2019.

Men tilgangen på kvalifiserte fagfolk er altså svak, og Jon Sandnes, adm.dir. i BNL, mener at de som bestiller oppdragene har en viktig rolle i å løse problemet:

- Bestillere i offentlig og privat sektor må etterspørre tjenester som utføres av selskaper som har faste ansatte og lærlinger. Det vil medføre at antallet fagarbeidere vil øke over tid, sier Sandnes til Dagens Næringsliv. BNL-sjefen mener at laveste pris i dag betyr for mye ved anbudstildelinger, og sier at vektlegging av faste ansatte og lærlinger bør øke. Han viser til at 150 kommuner og store aktører som Statsbygg, Statens vegvesen m.fl. i dag stiller slike krav.

NHO vil løfte fram fagarbeiderne

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon har lenge ønsket å styrke fag- og yrkesopplæringen i Norge. På en konferanse i mai vil NHO nå presentere et eget forslag til å hvordan man bedre kan synliggjøre opplæringen og vise fagarbeidernes betydning for innovasjon.

«Norske fagarbeidere utmerker seg ved å være selvgående og løsningsorienterte. De forbedre og fornyer på egen hånd uten å få beskjed om det», skriver NHO om bakgrunnen for konferansen. Samtidig understrekes det at vi vet for lite om opplæringens og fagarbeidernes betydning for næringslivets innovasjon, noe som gjør at fagarbeidernes rolle kan være underkjent. Konferansen har derfor fått navnet «Innovative lærlinger – innovative fagarbeidere».

På den store NHO-konferansen 3. mai vil bl.a. kunnskapsministeren delta sammen med representanter for Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Mesterbrevnemnda og forskningsinstituttet Fafo. Det blir også en paneldebatt mellom stortingspolitikere og representanter for LO og NHO.