Ønsker oppgradering og mer penger

Fagskolestudentene har talt: Landsmøtet ønsker oppgradering av høyere yrkesfaglig utdanning og studiepoeng. Dessuten mer penger og færre samlokaliseringer med videregående skoler.
onf_landsmotet_2017
ONF har nylig avviklet sitt landsmøte på Sørmarka utenfor Oslo, et landsmøte som viste stor enighet om flere viktige fagskolesaker.

- Dagens system begrenser innholdet i fagskolestudiene, og det hindrer muligheter til å utvikle nye og bedre tilbud. Vi ønsker derfor endringer i det som heter Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR), sier Silje Kjørholt, avtroppende leder i ONF – Organisasjonen for norske fagskolestudenter.

ONF har nylig avviklet sitt landsmøte på Sørmarka utenfor Oslo, et landsmøte som viste stor enighet om flere viktige fagskolesaker. En av dem handlet altså om NKR, et system som rangerer ulike typer utdanning i nivåer fra 2 til 8. Mens fagskolene er plassert på nivå 5 (og videregående skoler på 4), er høyskoler og universiteter på nivå 6-8.

- Vi mener at en del av fagskolenes utdanningstilbud er så avanserte at de bør løftes til nivå 6. Det handler om anerkjennelse, men også om at studentene får mulighet til å lære mer, at det puttes enda mer inn i studiene. Så vi ser dette som en viktig kamp, sier Silje Kjørholt.

To systemer

Landsmøtet grep også fatt i ordningen med studiepoeng. Den gamle betegnelsen fagskolepoeng avvikles og erstattes med studiepoeng, men formelt kan fagskolene ende opp med studiepoeng som avviker fra poengsystemet ved høyskoler og universiteter.

- Vi ønsker ikke to systemer. Når studiepoengene skal benyttes ved opptak andre steder, ikke minst i utlandet, men også i Norge, vil det fungere dårlig. Dette sender signaler om forskjellsbehandling av studentene, sier Silje Kjørholt. Som samtidig er glad for at arbeidet med å finne gode overgangsordninger mellom norske utdanningsinstitusjoner er i gang.

Nei til samlokalisering

Landsmøtet tok også til orde for at fagskoler ikke skal være samlokalisert med videregående skoler. Årsaken er dårlige erfaringer.

- Vi ser at fagskolene ved slik samlokalisering gjennomgående blir lavt prioritert. Rektor er ofte den samme, og kunnskap om fagskole mangler hos ledelsen. Vi håper at den nye fagskoleloven, som skal behandles av Stortinget til våren, vil bidra her, sier Kjørholt.

Økte utviklingsmidler

Landsmøtet ba også om at sammenslåinger av fagskoler ikke må føre til et redusert antall studiesteder. Det kreves også økte tilskudd til skoleslaget. Konkret ønskes økte utviklingsmidler til de offentlige fagskolene og at det skjer en reell kostnadsutvikling. I dag er kronebeløpet pr. studieplass lavere enn beregnet reell kostnad.  

ONF-landsmøtet på Sørmarka samlet drøyt 50 deltakere. Det nye hovedstyret består av Claudia Grønhaug fra Kunstfagskolen i Ålesund, Sander Bjerkevoll fra Fagskolen i Ålesund og Thomas Stavø Johnstone fra Norsk Fotofagskole i Trondheim. Christoffer Blaalid ble gjenvalgt som nestleder for sin tredje periode, og han vil fungere som leder fram til et ekstraordinært landsmøte våren 2018 velger ny leder. ONF har i dag 9800 medlemmer på 28 fagskoler i Norge.