Rekordsøkning til Fagskolen Innlandet

Som rektor ved landets største fagskole er jeg stolt over at så mange vil komme til oss, sier rektor Kari Nordskogen.
Rekordsøkning til Fagskolen Innlandet

I år er det vel 30% flere søkere enn i fjor, og også da opplevde skolen en stor økning i forhold til året før. 

– Vi er kjempefornøyd med søkningen til Fagskolen Innlandet i år, sier rektor Kari Nordskogen.

Populære nettstudier

Spesielt innen helsefag og landbruksfag er økningen stor, men også Økonomi og ledelse tiltrekker seg stadig flere søkere.

– Når det gjelder de tekniske fagene fortsetter tendensen fra tidligere år til at flere og flere søker seg til de nettbaserte studiene, forteller Nordskogen. 

– Disse utdanningene er jo ideelle for dem som har jobb og familie og som bor langt unna Gjøvik. De kan bli fagskoleingeniører på 4 år, samtidig som de bor hjemme og har full jobb.

Hvorfor tror du at stadig flere søker seg til Fagskolen Innlandet? 

– Økt fokus på yrkesfaglige utdanninger har bidratt til dette. Fagskolen som skoleslag har også vært mer fremme i media på grunn av regjeringas fagskolemelding. Så vet vi også at Fagskolen Innlandet har et godt rykte ute i arbeidslivet, og vi tror vel også det at NTNU har kommet til Gjøvik, har hatt en viss betydning, avslutter rektor.